Programinnehåll av särskilt intresse för

Allmännytta och kommuner

Du som arbetar med bostäder, medinflytande, grannskap mm i ett allmännyttigt bostadsbolag eller med planering, stadsutveckling och bostadsbyggande på en kommun – Idéburet och socialt byggande konferensen är en konferens för dig! Här presenteras inom kort ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för allmännyttor och kommuner. →