Programinnehåll av särskilt intresse för

Bogemenskaper

Socialt Byggande är mötesplatsen för bogemenskaper, kollektivhus och andra boendeformer som bygger på gemenskap och delning. Här är ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för bogemenskaper →

Bogemenskaper i norden

Bogemenskaper i modern form är från början en dansk uppfinning som idag har fått världsspridning. I år är en bogemenskap Norges bidrag till arkitekturbiennalen i Venedig. Våra Nordiska grannländer visar vägen.

Skapandet av Vindmöllebakken

Sissel Leire medverkade i skapandet av den innovativa och uppmärksammade bogemenskapen Vindmöllebakken i Stavanger, ritad och utvecklad av Helen & Hard: Hon berättar om processen som ledde fram till skapandet av det ovanliga kvarteret Vindmöllebakken och erfarenheter från och efter inflyttningen.

→ Seminarie T2 torsdag 18 november

Bofælleskaber i Danmark – hundra eller tusen?

Anna Falkenstjerne Beck är forskare och styrelseledamot i den danska föreningen bofællesskab.dk som samlar Danska bogemenskaper. Just nu kartlägger hon alla Danmarks bogemenskaper – de är betydligt fler än du tror.

→ Seminarie T2 torsdag 18 november

Aktuella bogemenskaper

Ett tvärsnitt av aktuella, inspirerande och uppmärksammade bogemenskaper år 2021 presenterar sig själva.

Möt de aktuella bogemenskaperna i projektrevyn:

  • Andreastorpet (Tanum)
  • Gården (Uppsala)
  • Under samma tak (Göteborg)
  • Stenbackens arbets- och bogemenskap (Söderhamn)
  • Wasa Seaside (Öland)
  • Sällbo (Helsingborg)
  • Röda Oasen (Malmö)
  • Byar & Kvarter (Västra Götaland)

… med flera

→ Projektrevy, torsdag 18 november

Stenbackens arbets- och boendekooperativ, Söderhamn

Under samma tak, Göteborg

Bogemenskaper som håller över tid

Bogemenskaper möter särskilda utmaningar i några skeden av sin existens. Att få gemenskapen att vara livaktig och öppen även över tid och generationsskiften är en sådan utmaning.

Recept för generationsövergångar: mikroallmäningar

Paul Fuehrer är är lektor i sociologi och har i över 20 år forskat om hållbara städer och stadsutveckling. Hur kan boendets utformning och organisering skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv och hållbara gemenskaper?

→ Seminarie T4 torsdag 18 november

Köpa en gård tillsammans

Alltfler intresserar sig för att köpa och äga jordbruksfastigheter i familjeöverskridande gemenskaper.

Att köpa gård tillsammans – svårare än det låter

Att köpa en jordbruksfastighet tillsammans för att bilda en lantlig bogemenskap är en idé som behöver övervinna flera formella hinder och svårigheter. Svårigheten att köpa en jordbruksfastighet som ekonomisk förening eller en grupp av privatpersoner som ej är familj är ämnet som avhandlas på djupet i detta seminariet med en samling experter inom området.

→ Seminarie F6 fredag 19 november

Seminarie F6: Köpa gård tillsammans

Kooperativa metoder för bogemenskaper

Den kooperativa metoden är en naturlig väg för en bogemenskap både i förverkligande och förvaltning. Men vad är den kooperativa metoden egentligen?

Kooperativa metoder

Mellan den nya och den gamla kooperationen, mellan det lilla kooperativet och den stora kooperativa samverkan, finns det en mängd varianter av kooperativa metoder och strategier. I seminariet om kooperativa metoder fokuseras särskilt på kopplingen mellan bogemenskaper och det kooperativa.

→ Seminarie F5 Fredag 19 november

Seminarie F3: Kooperativa metoder

Studiebesök i bogemenskap

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos Under samma tak

Under Samma Tak i Göteborg är en bygg- och bogemenskap som flyttade in i sitt nya hus på Riksdalersgatan mitt under coronaåret 2020. Nu ger föreningen en unik möjlighet att titta in i en av Sveriges nyaste bygg- och bogemenskaper med totalt 59 lägenheter, ett hus ritat av Helena Westholm.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till byggemenskaper tillhandahålles av flera aktörer under konferensen. Rådgivningstid bokas på plats hos respektive aktör.

Kollektivhus NU

Kollektivhus NU erbjuder bokningsbar fri rådgivning för projektlotsar och byggemenskaper.

Coompanion

Coompanion erbjuder bokningsbar fri rådgivning för bogemenskaper under socialt byggande.