Programinnehåll av särskilt intresse för

Byalag och bygdebolag

Du som är verksam i att utveckla din plats, din by, ditt samhälle och din bygd. Du som förvaltar ett byggnadsarv, bygger nya bostäder eller driver service på landsbygden. Du som bidrar i en lokal utvecklingsgrupp eller ordnar en seminarieserie om lokal ekonomi – Socialt Byggande vill vara mötesplatsen för dig. Här ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för byalag & bygdebolag →

Lokalt utvecklinsbolag som verktyg för bostadsbyggande

Användningen av lokala utvecklingsbolag som verktyg för lokal utveckling sprider sig. En av de verkliga veteranerna inom området berättar om sina erfarenheter.

Gunnar Casserstedt: Så bygger vi bygden med bolaget

Kiladalen Utveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag med begränsad vinstutdelning. Genom involvering med många lokala aktieägare bestående av privatpersoner, familjer och småföretagare på orten har Kiladalens Utveckling vänt hopplöshet till framtidstro och utvecklingskraft. Ett recept för att i samverkan lyfta sin ort och plats som kan visa vägen för många fler, både på landsbygd och i städer.

Gunnar Casserstedt är vd för bolaget som framgångsrikt genomfört nya hyresbostäder och driver landsbygdsutveckling i många olika former i Stavsjö i Kiladalen.

→ Seminarie F3 Finansiering och byggekonomi, fredag 19 november

Bygden som bygger sin egen mötesplats

Stöckebygden siktar högt och finner egna vägar – det ger resultat.

Stöckebygden, gemensam utveckling

Stöckebygden är en bygd söder om Umeå i Västerbotten. Här bildades 2017 den ekonomiska föreningen Stöckebygdens utveckling, för att professionellt och effektivt kunna jobba vidare med idén kring grästrotsinitativet Mötesplats Stöcke.

Genom det gemensamma utvecklingskooperativet, mycket lokalt engagemang, delaktighet och medskapande, har bygden drivit fram byggnationen av en stor mötesplats på 2 500 kvm med fokus på rörelse i såväl utformning som innehåll. Mötesplats Stöcke – under byggnation i detta nu. Mötesplats Stöcke är mycket mer än en fysisk anläggning. Det är navet i bygden, punkten där tillväxt, samhörighet och framtidstro spontant uppstår, skapas och utvecklas.

Förutom Mötesplatsanläggningen förvaltar och driver föreningen sedan årskiftet 2020/2021 även Stöcke Bygdegård. I bygdegården bedrivs det dagtid personalkooperativ förskola och under kvällar och helger går det att boka lokalen för egna arrangemang.

→ Seminarie F3 Finansiering och byggekonomi, fredag 19 november

Ekonomi och juridik

Att ta makten över sin närmiljö kräver att övervinna och hantera krassa ekonomiska begränsingar och att lära sig att navigera i regelverk som inte sällan lägger krokben för lokal utveckling.

Att köpa gård tillsammans – svårare än det låter

Att köpa en jordbruksfastighet tillsammans för att bilda en lantlig bogemenskap är en idé som behöver övervinna flera formella hinder och svårigheter. Svårigheten att köpa en jordbruksfastighet som ekonomisk förening eller en grupp av privatpersoner som ej är familj är ämnet som avhandlas på djupet i detta seminariet med en samling experter inom området.

→ Seminarie F6 fredag 19 november

Lokala och komplementära valutor – ett verktyg för lokal utveckling

I paneldiskussionen på torsdagskvällen går vi på djupet av lokala valutor som ett verktyg för att kanalisera lokala investeringar och cirkulär konsumtion. Hur ser lokala och komplementära valutor ut i praktiken? Vad finns det för exempel på att de är praktiskt användbara? Medverkande: Ylva Lundkvist Fridh  med flera.

→ Kvällsdiskussion torsdag 18 november

Aktuella initativ

Vilka projekt har genomförts under senaste året? Vilka har precis börjat bygga? Vilka är i planeringsfasen? Aktuella initiativ och utvecklingsprojekt år 2021 presenterar sig själva.

Möt aktuella landsbygdsprojekt i projektrevyn:

  • Andreastorpet (Tanum)
  • Bysjöstrand (Ludvika)
  • Wasa Seaside (Öland)
  • Mötesplats Stöcke (Stöcke, Umeå)
  • Byar & kvarter (Uddebo mfl platser)
  • RURARK
  • … med flera

→ Projektrevy, torsdag 18 november

Andreastorpet, Tanum

Studiebesök i byn

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos Uddebo

I byn Uddebo i Tranemo kommun pågår många initiativ i riktning mot omställning, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Initiativen drivs underifrån och utgår från bygdens resurser för att skapa nya mötesplatser. Detta är en möjlighet att besöka Uddebo och ta del av de pågående projekten, från Väveriet till Uddebo småhusby mm i anslutning till Socialt Byggande.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till kooperativ tillhandahålles under konferensen.

Coompanion

Coompanion erbjuder bokningsbar fri rådgivning med fokus på kooperativ och ekonomiska föreningar för byalag och bygdebolag under Socialt Byggande 2021.