Programinnehåll av särskilt intresse för

Ekobyar och omställare

Socialt byggande vill erbjuda en bred mötesplats för ekobyar, landsbygdsutveckling, utflyttning och omställare. Här är ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för ekobyar och omställare →

Hem till byarna

Samhällen och familjer kommer och går, men byarna består. Samhällsförändringar och ekonomiska skiften har förändrat förutsättningarna för levande landsbygdsbyar flera gånger om, men byarna som form växer alltid tillbaka, i en eller annan form, eftersom människor behöver den. Hur ser framtidens byar ut? Var hittar vi dom? Och hur skapar vi dom?

Vad är meningen med landet?

David Jonstad är uppvuxen i Stockholm, men greps av en längtan ut till landet och sedan sex år tillbaka bor han tillsammans med sin familj på en liten gård i Dalarna. Där utforskar han möjligheten att leva ett gott liv inom planetens gränser.

→ Seminarie T3: Byarnas comeback, torsdag 18 november

Omställning tillsammans, byggande för ett hållbart samhälle

Socialt drivna byggprojekt har varit betydelsefulla genom att gå i spetsen för att införa nya innovationer i byggandet. Ekobyarna låg flera decennier före övrigt byggande med energi, ventilation, material- och kretsloppslösningar. Vilken betydelse har det sociala byggandet för omställningen idag och i framtiden?

Love, leisure and tools – all you need?

Steen Møller är ekobyggpionjär och dansk forminnovatör. Han talar om vägarna till att bygga framtidens bostäder och samhälle, genom att bygga kretslopp tillsammans. Presentationerna är på engelska.

→ Plenarpresentation fredag 19 november

→ Seminarie T5: Omställning tillsammans, torsdag 18 november

Hållbara materialval för ett hållbart samhälle

Maria Block är arkitekt med inriktning på ekologiskt byggande, tillsammans med Varis Bokalders författare till The Whole Building Handbook och arbetar med både bo- och byggemenskaper och ekologiskt hållbara miljöer.

→ Seminarie T5: Omställning tillsammans, torsdag 18 november

Lokala kretslopp, hyperlokala avlopp 

Ander Solvarm är självbyggaren som byggde sin egen husintegrerade avloppslösning, utmanade regelverk och myndigheter – och fick rätt. Idémakaren bakom Naturhuskonceptet fortsätter att bryta ny mark med hyperlokala kretsloppslösningar runt bostaden.

→ Seminarie T5: Omställning tillsammans, torsdag 18 november

Värmestrålningen från Tuggelite

Hans Eek är en av Sveriges främsta experter på byggnaders energianvändning och den som tog passivhustekniken till Sverige. Ekobyn Tuggelite i Karlstad byggdes med passivhusteknik redan 1984. Vad betyder erfarenheterna från det projektet idag?

→ Seminarie T5: Omställning tillsammans, torsdag 18 november

Bostäderna som motor för omställning

Växelspelet mellan policy och lokal initiativförmåga är avgörande för att komma framåt. Omställningen skapar vi tillsammans. Vad tänker forskare och beslutsfattare om bostadens betydelse för hållbarhet och om det sociala byggandets betydelse för bostaden?

Hållbart samhällsbyggande i omställning

Pernilla Hagbert: Vi står inför en radikal samhällsomvandling och därmed ett behov av en ny berättelse bortom tillväxt, men också bortom rådande inlåsningar i samhällsbyggnadssektorn. Forskningen visar att den byggda miljön behöver förändras i grunden för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål, hur kan boende och byggande bli en arena för inkluderande omställning?

→ Plenarsession fredag 19 november

Hur kan socialt drivna byggprocesser leda till en gestaltad livsmiljö?

Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt: Hur kopplar de europeiska målsättningarna formulerade inom ramen för New European Bauhaus till de svenska bostads- och arkitekturpolitiska målen om en god och hållbar gestaltad livsmiljö. Och vilken betydelse har de sociala byggprocesserna för att uppnå målen?

→ Plenarsession fredag 19 november

Studiebesök hos bybyggarna

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos Uddebo

I byn Uddebo i Tranemo kommun pågår många initiativ i riktning mot omställning, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Initiativen drivs underifrån och utgår från bygdens resurser för att skapa nya mötesplatser. Detta är en möjlighet att besöka Uddebo och ta del av de pågående projekten, från Väveriet till Uddebo småhusby mm i anslutning till Socialt Byggande.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till ekobyar och omställare tillhandahålles av flera aktörer under konferensen. Rådgivningstid bokas på plats hos respektive aktör.

Ekobyarnas Riksorganisation (ERO)

Ekobyarnas riksorganisation erbjuder bokningsbar fri rådgivning.