Julia Hartmann, Housing commissioner i Tübingen:

Hur blev Tübingen det sociala byggandets huvudstad – och kan det ”omöjliga” bli lika möjligt på andra håll?