Socialt byggande och modernt självbyggeri

– Mötesplatsen för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

Den 19-20 september genomfördes den första nationella svenska konferensen på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri.

Genom konferensen etablerades en mötesplats för att sprida erfarenheter och dela kunskaper inom området socialt byggande och självbyggeri. Konferensen synliggjorde och diskuterade olika former för socialt byggande och självbyggeri med målet att inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019 syftade till att:

  • med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap
  • visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder
  • ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer

Läs mer om konferensen 2019 i den samlade dokumentationen.

Filmer från Socialt Byggande 2019, den första nationella svenska konferensen på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri.

Julia Hartman, Housing commissioner Tübingen:

Hur blev Tübingen det sociala byggandets huvudstad – och kan det ”omöjliga” bli lika möjligt på andra håll?

Ola Nylander, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers:

Sociala byggrörelser i Sverige i ett historiskt perspektiv

Lars Straeter, projektlots Conplan, Tyskland:

Creating houses with people; experiences from Baugemeinschaften in cities and countryside in Germany

Nils Philips, Röstånga Utveckling

Bygden som skapar nya möjligheter till utveckling genom social samverkan

Egnahemsfabriken

Vi skapar nya vägar till egna hem för fler genom tillsammansbyggande och professionellt organiserat självbyggeri

Joakim Kaminsky, ETC Bygg:

Att finansiera miljösmarta hyreshus genom crowdfunding – så här gör vi

Johan Berg och Oliver Thornton, Raw Property AB & Berg Thornton Arkitekter:

Hur kan ”Open-building theory” bidra till en mer socialt- och ekonomiskt hållbar bostadsmarknad?

Paula Oksanen och Gunilla Larsson, Vänboendet Hogslätt, Gerlesborg:

Vi byggde ett lägenhetshus för tolv kvinnor på landsbygden, det blev en succé

Ett modernt folkrörelsedrivet självbyggeri i praktiken – är det möjligt?

Ett panelsamtal med Sofie Malm och Rukiya Ismail från Bygglove, Erik Berg från Byggbrigaden, Emilio Da Cruz Brandao från Chalmers, Susanna Elfors från Bagarmossen Resilience Centre och Mattias Poulsen från Byar & Kvarter

Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt:

Hur kan socialt drivna byggprocesser bidra till målen i gestaltad livsmiljö?

Dan Hill, Vinnova

De sociala byggrörelserna – en strategi för idag och imorgon

Vad gör vi nu då? – Ett modernt socialt byggande på horisonten.

Ett panelsamtal med Helena Bjarnegård riksarkitekt, Lars Arell, kansliråd, regeringsdepartementet, Staffan Schartner, Föreningen för byggemenskaper, Ingrid Westerfors, Coompanion, Kajsa Crona, Chalmers, Emmali Jansson, Göteborgs stad.

Jesús Flores, Recetas Urbanas:

Interventions, art, architecture – the power is on the street

FÖLJ VÅRT NYHETSBREV

2 + 5 = ?