Välkommen till Socialt Byggande 2021

Öppen nationell konferens om inkluderande former av byggande och boende 18 – 19 november 2021