Anmälan

Reservera din plats på Socialt byggande 2019 här!

Normal deltagaravgift

2 dagar

Normal – 3000 kr
(fram till 1 sept 2019)
Sen – 3500 kr
(från 2 sept 2019)

Pris exklusive 25% moms

Normal deltagaravgift

1 dag

Normal – 2200 kr
(fram till 1 sept 2019)
Sen – 2700 kr
(från 2 sept 2019)

Pris exklusive 25% moms

* Kategorin omfattar aktiva i ideella rörelser samt intresserad allmänhet som ej deltar utifrån en professionell roll.