Anmälan

Reservera din plats på Socialt byggande 2019 här!

Normal deltagaravgift

2 dagar

Normal – 3000 kr
(fram till 1 sept 2019)
Sen – 3500 kr
(från 2 sept 2019)

Pris exklusive 25% moms

Normal deltagaravgift

1 dag

Normal – 2200 kr
(fram till 1 sept 2019)
Sen – 2700 kr
(från 2 sept 2019)

Pris exklusive 25% moms

* Civilsamhälle innebär att du deltar på konferensen i en roll som medlem och aktiv på i huvudsak ideell basis i en ideell förening eller annan icke vinstdrivande organisation.