Program

Socialt byggande och modernt självbyggeri den 19 – 20 september 2019

Torsdag 19 September


08.30 MORGONKAFFE OCH REGISTRERING


09.30 – 12.00

PLENASESSION 1 (RunAn)

DET SOCIALA BYGGANDET IGÅR, IDAG, IMORGON.

Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021: Nu kommer den sociala vågen
Emmali Jansson, Fastighetsnämnden Göteborg (mp): Göteborg och byggemenskaper
Ulrika Hägred, Boverket: Varför är Boverket intresserade av socialt byggande?
Ola Nylander, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers: Sociala byggrörelser i historiskt perspektiv
10.40 – 11.00: BENSTRÄCKARE MED KAFFE  
Lars Straeter, Dipl. Ing, Conplan: Creating houses with people; experiences from Baugemeinschaften in cities and countryside in Germany
Dan Hill, Vinnova: De sociala byggrörelserna – en strategi för idag och imorgon

12.00 LUNCH


13.00 – 15.00

SEMINARIESESSION 1

PARALLELLA SEMINARIER

Byggemenskaper – att beställa och finansiera hus tillsammans.

 • Tinna Harling, Egnahemsfabriken (seminarievärd)
 • Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper
 • Karin Kjellson, Katarina Carlsson, Divercity
 • Helena Westholm, Ferrum arkitekter
 • Kristoffer Lüthi, Ekobanken
 • Yves Chantereau, Equator
 • Jan Svensson, Mikrofonden
 • Tomas Lundberg, Folkstaden

SAL: Ledningsrummet, plan 1

Modernt tillsammansbyggande – att uppföra hus tillsammans.

 • John Helmfridsson, Wingårdhs (seminarievärd)
 • Stefan Sundemo, Bygg Tillsammans
 • Anders Nyqvist, Rumpans ekoby
 • Nöysom arkitekter, Trondheim
 • Luka Jelusic, lärare HDK-Steneby
 • Claes Johansson, CaseStudio

SAL: Catella, plan 2

Bogemenskaper och kooperativ hyresrätt – att bo och förvalta tillsammans.

 • Ingrid Westerfors, Coompanion (seminarievärd)
 • Tin Carleson, Lagnöbo bogemenskap
 • Anna Sundman, Theory In Practice
 • Kerstin Kärnekull, Kollektivhus NU
 • Håkan Thörn, Göteborgs Universitet
 • Viktor Zaunders och Sara Ericsson, R:ekobyn & Food Shift

SAL: Ascom, plan 2

Allmännyttan, kommunen och det sociala byggandet – vilken roll kan offentliga aktörer ta i socialt drivna byggprocesser?

 • Kajsa Crona, Sweco (seminarievärd)
 • Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021
 • Mikael Bengtsson, Viskaforshem
 • Jan Rydén, Alsike Fastighetsbolag AB
 • Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget

Att få igång byggande och utveckling på mindre orter – bygdeutveckling och bostadsbyggande på landsbygden genom samarbete

 • Erik Berg, Inobi (seminarievärd)
 • Peter Eklund, Hela Sverige ska leva
 • Caroline Bergman, Uddebo småhusby
 • Petra Henriksson, Solatum, Sollefteå
 • Nikolas Berg, Byakademin
 • Björn Ohlén, Västarvet och VGR
 • Jonas Lagander, Coompanion

SAL: RunAn

Byggemenskap – ett alternativ till gruppbostad och servicebostad?

 • Eva Terngren, Coompanion (seminarievärd)
 • Linda Wenthe, boendeplanering funktionshinder, Göteborgs Stad
 • Ingrid Nordström, Göteborgskooperativet Independent Living
 • Annika Rehn, boendegemenskap m assistans, Vallastaden

SAL: Valdemar, plan 1

15.00 – 15.30 KAFFEPAUS


15.30 – 17.45

PLENASESSION 2 (RunAn)

ETT MODERNT SJÄLVBYGGERI I PRAKTIKEN – HINDER OCH MÖJLIGHETER.

Korta seminarierapporter
Paula Oksanen och Gunilla Larsson, Vänboendet Hogslätt, Gerlesborg: Vi byggde ett lägenhetshus för tolv kvinnor på landsbygden, det blev en succé
Jesús Flores, Recetas Urbanas: Interventions, art, architecture – the power is on the street
Johan Berg och Oliver Thornton, Raw Property AB & Berg Thornton Arkitekter: Hur kan ”Open-building theory” bidra till en mer socialt- och ekonomiskt hållbar bostadsmarknad?
Bygglove, Byggbrigaden, Chalmers Dare2Build, Susanna Elfors, Mattias Poulsen: Ett modernt folkrörelsedrivet självbyggeri i praktiken (Panelsamtal)

17.45 VÄLKOMSTMOTTAGNING


18.30 MIDDAG MED EFTERFÖLJANDE BARMINGEL


Fredag 20 September

08.00 MORGONKAFFE OCH REGISTRERING


08.30 – 10.50

PLENASESSION 3 (RunAn)

DE GODA EXEMPLENS MAKT – BERÄTTELSER FRÅN FRONTEN

Nils Phillips, Röstånga Utveckling: bygden som skapar nya möjligheter till utveckling genom social samverkan
Egnahemsfabriken: Vi skapar nya vägar till egna hem för fler genom tillsammansbyggande och professionellt organiserat självbyggeri
Jonas Lundgren, Radar och Stackens kollektivboende och Zack Norwood, Chalmers och Stackens kollektivboende: Kollektivhuset Stacken – ett pilotprojekt från miljonprogram till passivhus
KAFFE kl. 09.45 – 10.05
Joakim Kaminsky, ETC Bygg: Att finansiera miljösmarta hyreshus genom crowdfunding – så här gör vi
Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt: Hur kan socialt drivna byggprocesser bidra till målen i gestaltad livsmiljö?
BENSTRÄCKARE kl. 10.50

11.00 – 12.15

SEMINARIESESSION 2

PARALLELLA SEMINARIER

Kan små hus öppna nya vägar på bostadsmarknaden?

Ett samtal om och exempel på hur Tiny Houses / små hus kan förändra dynamiken på bostadsmarknaden och vad som hindrar en sådan utveckling.

VÄRDAR: Studiefrämjandet

SAL: Ledningsrummet, plan 1

Hur bidrar bo-och byggemenskaper till de Globala målen och hur kan kommuner och privata byggbolag gå före för att stimulera socialt byggande?

Med bland andra Claes Caldenby, Chalmers, Maria Runklint, Majbacken, Gunnar Persson, Framtiden Byggutveckling, Charlotta Herte, Boklok.

VÄRDAR: Kollektivhus NU och Agenda 2030 i Väst

SAL: Scaniasalen, plan 1

Hur kan kommuner arbeta med social hållbarhet – vilka är verktygen?

Sami Thuresson, Göteborgs stad och Carola Samuelsson från Social Innovation Borås.

VÄRDAR: Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad

SAL: Valdemar, plan 1

Hur kan kommunala utvecklingsbolag jobba med självbyggeri?

Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att kunna erbjuda självbyggeri ur ett riskperspektiv? Vilken grad av färdigställande är egenarbete kan det handla om? Och hur säkras kravet på fackmannamässighet? Detta är frågor som kommer att behandlas vid Egnahemsbolagets seminarium.

VÄRDAR: Egnahemsbolaget Göteborg

SAL: Ascom, plan 2

Forskning om socialt bostadsbyggande

Ett seminarium med arkitektur- och bostadsforskarna Kajsa Crona , Kaj Granath, Ola Nylander, Anna Braide och Anders Svensson som talar om projekt, aktuell forskning och social ekonomi

VÄRDAR: Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers

SAL: Catella, plan 2

12.15 – 13.15 LUNCH


13.15 – 15.20

PLENASESSION 4 (RunAn)

FRAMÅT, VIDARE

Julia Hartmann, Housing commissioner Tübingen: Hur blev Tübingen det sociala byggandets huvudstad – och kan det ”omöjliga” bli lika möjligt på andra håll?
Lars Arell, huvudsekreterare för statens utredning om Kommunal planering för bostäder: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Helena Bjarnegård riksarkitekt, Lars Arell, kansliråd, regeringsdepartementet, Staffan Schartner, Föreningen för byggemenskaper, Ingrid Westerfors, Coompanion, Kajsa Crona, Chalmers: Hur kommer vi framåt? – Ett modernt socialt byggande på horisonten, värdekedjan och hinderbanan. (Paneldiskussion)
Ulrika Hägred, Boverket, Jonas Ward, Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Borås: Slutkommentarer

15.30 – 17.00

FORUMTRÄFF AGENDA 2030 i VÄST

Hur kan Västsverige bidra till de Globala målen, genom socialt byggeri?

Inkl kaffe & kaka!

Har du idéer på, eller intresse av att diskutera, vad aktörer i Västsverige kan göra tillsammans för att främja socialt byggande i vår region Varmt välkommen till workshop med Agenda 2030 i Väst, ett nytt samverkansforum som syftar till att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och andra samhällsaktörer i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.Workshopen leds av Caroline Petersson, projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling.
Läs mer på www.gamenetwork.se/om-game/agenda-2030-i-vast/

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.