Seminarier

Mellan 13.15 – 14.45 den 19 september (torsdag) genomför vi seminarier i sex parallella valbara spår:

SEMINARIE 1:

Byggemenskaper – att beställa och finansiera byggemenskaper

Fokus på att organisera sig tillsammans och finansiera byggemenskaper med deltagare från aktiva och genomförda byggemenskaper, kommuner, kreditinstitut, vinnovaprojektet DiverCity och Föreningen för byggemenskaper.

SEMINARIE 2:

Modernt själv- och tillsammansbygge – att praktiskt bygga hus tillsammans, vad är möjligt idag?

Utgående från några genomförda framgångsrika tillsammansbyggen avhandlar vi under detta seminarie förutsättningarna för att idag lyckas genomföra egnahemsbyggen av småhus och flerbostadshus.

SEMINARIE 3:

Egnahemsbyggande genom initiativ från kommuner och allmännyttor

Alltfler allmännyttor och kommuner arbetar aktivt med att möjliggöra boendedelaktighet i planering och produktion av bostäder. Inom seminariet tittar vi på aktuella initativ och diskuterar utmaningar och svårigheter.

SEMINARIE 4:

Lokal bygdeutveckling och utveckling av mindre orter genom sociala byggmetoder

Hela Sverige ska leva, men hur? Sociala byggmetoder är ett sätt att få produktion att ske på orter där marknaden är sämre och både kommun och privata entreprenörer har svårt att bygga. På seminariet inleder representanter för ett flertal innovativa by- och bygdeutvecklingsinitativ.

SEMINARIE 5:

Bogemenskaper och kooperativ hyresrätt: Bo och förvalta tillsammans

Bogemenskaper är en social boendeform som skapar många typer av värden. Men Sverige ligger långt efter andra Europeiska länder när det gäller antal bogemenskaper. Här finns mycket att lära och inspireras av för att lyckas bo och förvalta tillsammans.

SEMINARIE 6:

Bygg- och bogemenskaper som alternativ till gruppbostad och servicebostad

Det finns en brist på ändamålsenliga bostäder för funktionsnedsatta i Sverige. Enligt LSS är en av insatserna bostad med särskild service. Den tillhandahålls oftast genom kommunens försorg men lever oftast inte upp till de funktionsnedsattas behov. Bland unga med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans enligt LSS, finns ibland problem med att de blir socialt isolerade i sina lägenheter som de har blivit anvisade eller att de blir kvar i föräldrahemmet även som vuxna för att man inte hittar ett fullgott boendealternativ. Det finns initiativ som syftar till att hitta boendeformer som möjliggör självvald gemenskap och sociala aktiviteter för dessa behov. Kan byggemenskap vara svaret utforskar vi under denna workshop.