Kontakt

För det praktiska – Konferenssekretariatet

Konferensbyrån Sweden MEETX AB hanterar sekretariatet, med ansvar för anmälningar, avgifter och allt det praktiska. Om du har frågor kring det är du välkommen att kontakta dem via kontaktformuläret eller enligt nedan uppgifter:

Sweden Meetx
Epost: socialtbyggande@meetx.se
Telefon: +46 31 708 86 90

Postadress:
Sweden Meetx
Ref. Socialt Byggande
412 94 Göteborg


contact

För innehåll, teman och samarbete

Tillsammans arbetar värdarna och initiativtagarna i en bred samverkan med utveckling av konferensen. Om du har frågor eller förslag, eller bara vill komma i kontakt med oss – hör i så fall av dig till Tinna Harling eller Erik Berg, Egnahemsfabriken som samordnar arbetet med program, teman och samarbeten.

Egnahemsfabriken
E-post:  info@socialtbyggande.se
Telefon: +46 734-264250

Arbetsgrupp

Socialt byggande 2019 planeras av en arbetsgrupp bestående av:

 • Tinna Harling, Egnahemsfabriken
 • Erik Berg, Egnahemsfabriken
 • Kajsa Crona, Chalmers
 • Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget
 • Louise Ekeroth Simons, Inobi Analys och Arkitektur
 • Haben Tekie, RISE
 • Ingrid Westerfors, Coompanion
 • John Helmfridssson, Föreningen för byggemenskaper
 • Sami Thuresson, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad
 • Vio Szabo, Familjebostäder

Arbetsgruppen nås via e-post: info@socialtbyggande.se

Styrgrupp

Socialt byggande 2019 styrs av en styrgrupp bestående av:

 • Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021
 • Ulrika Hägred, Boverket
 • Henrietta Palmer, Mistra Urban Futures
 • Jonas Ward, Familjebostäder
 • Mikael Dolietis, Egnahemsbolaget
 • Mikael Mangold, RISE

Styrgruppen nås via e-post: info@socialtbyggande.se eller telefon 0706-02 02 02 (Pernilla Hallberg)

Sanna Isemo, Mistra Urban Futures, är samordningsansvarig i Styrgruppen.

Skicka ett meddelande till sekretariatet