Programinnehåll av särskilt intresse för

Kooperativ

Socialt Byggande är mötesplatsen för nya och gamla, små och stora kooperativ och för alla former av kooperativ planering, genomförande, ägande, förvaltning och samverkan, såsom kooperativa hyresrätter och kooperativt ägda bostadsbolag. Här ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för kooperativ →

Sociala obligationer för kooperativt ägande & boende

Den kooperativa metoden är en naturlig väg för en bogemenskap både i förverkligande och förvaltning. Men vad är den kooperativa metoden egentligen?

Sophie Nachemson Ekwall: finansiering för kooperativt ägande/boende

Sophie Nachemson Ekwall är verksam vid Stockholm School of Economics Center for Re­search on Sustainable Markets där hennes forskning handlar om långsiktig kapitalbildning, de institutionella investerarnas roll och förutsättningarna för en mångfald av ägarmodeller.

2018 gav hon ut boken ”Ett  Sverige där anställda äger”, tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning.

Under konferensen kommer Sophie Nachemson-­Ekwall tala om användning av Sociala obligationer som finansieringsmodell för kooperativt ägande/boende.

→ Seminarie T6 En social bopolitik för Sverige, fredag 19 november

Kooperativa metoder

Den kooperativa metoden är en naturlig väg för en bogemenskap både i förverkligande och förvaltning. Men vad är den kooperativa metoden egentligen?

Kooperativa metoder

Mellan den nya och den gamla kooperationen, mellan det lilla kooperativet och den stora kooperativa samverkan, finns det en mängd varianter av kooperativa metoder och strategier. I seminariet om kooperativa metoder fokuseras särskilt på kopplingen mellan bogemenskaper och det kooperativa.

→ Seminarie F5 Fredag 19 november

Seminarie F3: Kooperativa metoder

Köpa en gård tillsammans

Alltfler intresserar sig för att köpa och äga jordbruksfastigheter i familjeöverskridande gemenskaper. Men hindren och fallgroparna är många.

Att köpa gård tillsammans – svårare än det låter

Att köpa en jordbruksfastighet tillsammans för att bilda en lantlig bogemenskap är en idé som behöver övervinna flera formella hinder och svårigheter. Svårigheten att köpa en jordbruksfastighet som ekonomisk förening eller en grupp av privatpersoner som ej är familj är ämnet som avhandlas på djupet i detta seminariet med en samling experter inom området.

→ Seminarie F6 fredag 19 november

Seminarie F6: Köpa gård tillsammans

Studiebesök i tillsammansbyggen

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos årets kooperativ 2020

Egnahemsfabriken driver en social husfabrik för kollektivt husbyggande. Utgångspunkten är Svanvik på Tjörn, där föreningen, som idag har 300 medlemmar, har genomfört ett 20-tal husbyggnadsprojekt och nu förbereder för flerbostadshus och samlade Egnahemsområden. År 2020 blev Egnahemsfabriken nominerat och framröstat till årets svenska kooperativ. Under studiebesöket tittar vi närmare på Egnahemsfabrikens stödjande infrastruktur för självbyggare och avslutar med pizza i fabrikens napolitanska pizzaugn som sköts av föreningens skickliga pizzavolontärer.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till kooperativ tillhandahålles under konferensen.

Coompanion

Coompanion erbjuder bokningsbar fri rådgivning för kooperativ under socialt byggande.