Programinnehåll av särskilt intresse för

Kooperativ

Idéburet och socialt byggande konferensen är mötesplatsen för nya och gamla, små och stora kooperativ och för alla former av kooperativ planering, genomförande, ägande, förvaltning och samverkan, såsom kooperativa hyresrätter och kooperativt ägda bostadsbolag. Här presenteras inom kort ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för kooperativ →