Inlägg av Vio Szabo

Den första mötesplatsen i sitt slag – Socialt byggande och modernt självbyggeri i Göteborg 19-20 september!

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till […]

,

Möt en deltagare: Mai!

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Mai Lundell. I vilken roll kommer du delta på konferensen? Jag är integrationssamordnare i Lilla Edets kommun och är projektledare för ett pilotprojekt där vi undersöker möjligheterna att etablera en hållbar boendemiljö för integration/generationsboende och för […]

,

Möt en deltagare: Ylva!

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Ylva Sandström. I vilken roll kommer du delta på konferensen? Jag deltar på konferensen eftersom jag är aktiv i Föreningen för Byggemenskaper och projektet DiverCity, vars syfte är att stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper. Vad intresserar […]

Unikt samarbete bakom historisk konferens

De flesta kommuner står inför utmaningar med bostadsbrist. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Under de senaste åren har vi kunnat se allt fler initiativ som handlar om att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och […]