Människor i städer skriver på protestlistor för att rädda sina naturområden, parker och odlingsmark från förtätning och enorma infrastrukturprojekt, medan barnen leker på krympande skolgårdar med gummerad asfalt fulla av cancerframkallande och hormonstörande ämnen.

Under tiden kämpar människor på landsbygden för att kunna behålla skola, sjukvård och närbutiken samtidigt som de ser vinster och bolagsskatt från vattenkraft, vindkraft, gruvor och kalhyggen landa i storstäderna, hos storföretagen och utomlands.

Det pratas gärna om att staden och landet behöver varandra, som om relationen var ömsesidig. Detta är kanske en diplomatisk åtgärd för att bevara fernissan av god stämning, men faktum är att städer alltid har, och alltid kommer att på daglig basis vara helt beroende av landsbygden och av den ström av lastbilar och fartyg som matar den. I slutändan är det dock existensen av och tillgången till matjorden och det rena vattnet som avgör vart människor kommer att behöva bo. Historien har visat det förr, och kommer att visa det igen. Att multimiljardärer som Bill Gates och stater som Kina köper upp odlingsmark över hela världen är ingen slump.

Vi har vant oss vid en diskurs där landsbygder är förlorare och städer är vinnare, men sanningen är snarare att alla är förlorare i dagens system. Oavsett var du är i världen flyter pengarna uppåt. Skillnaden är att landsbygderna är de platser som har de inneboende förmågorna att föda sin befolkning, cirkulera sin egen näring och sitt avfall och som tack vare den omgivande naturen, om den inte brukas som ett industrilandskap, kan dämpa naturkatastrofer och därefter återhämta sig. Att återhämta sig från olika katastrofer är troligen vad vi som civilisation kommer att få ägna mycket av vår tid åt framöver. Det är därför jag varit med och startat nätverket RURARK för arkitekter som vill ta ett större ansvar för hur och var vi bygger vår framtid.

På Socialt Byggande handlar ett av seminarierna om Omställning tillsammans och byggande av ett hållbart samhälle (Seminarie T5) och under konferensens plenarsession 3 ligger fokus också på omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer. Seminarie T3 behandlar frågan om utveckling i hela landet: Byarnas Comeback och Seminarie  F6 handlar om att köpa och äga en gård tillsammans.

Petra Henriksson
Arkitekt, RURARK