Det finns många eldsjälar i vårt land, som är engagerade i föreningar, kooperativ, byggemenskaper. Kunniga människor, människor med vilja, människor som ser möjligheter till förändring, människor som ser samhällets utmaningar.

När dessa människor organiserar sig i föreningar, kooperativ, byggemenskaper, så skapas en extra kraft, genom att man tillsammans verkar mot ett gemensamt mål. Att se kraften en grupp kan ge, hur det kan förändra, skapa, då blir man glad. Och imponerad. Och det skapar tillförsikt inför framtiden.

Jag blir särskilt glad när jag möter människor som driver byggemenskaper. Jag förstår att det är en särskild utmaning i det. Dels är det långa processer, dels är det komplicerade processer (bygglov, investeringar i mark, upphandling av byggare osv. )

I ett Vinnovaprojekt fick vi på Mikrofonden, möjlighet att se all denna kraft och få kunskap från dessa grupper. Vi försökte i vår tur bidra med vår kunskap kring finansiering och kapitalanskaffning. Vilket är en del av byggemenskapernas utmaningar.

Mikrofonden har gjort över 200 sociala investeringar runt om i landet, främst genom att ställa ut garantier till banker, när dessa lånar ut till kooperativ. Bla har vi investerat i Egnahemsfabriken, Vägen Ut! Kooperativen mfl. Kolla gärna in vår hemsida www.mikrofonden.se!

En av de erfarenheter vi kan göra är att kapitalanskaffning kan vara möjligt, men att det inte är enkelt. Jag tror att grupper behöver få chansen att se att det finns många olika verktyg till finansering. Det är inte bara eget kapital, egna insatser, det kan vara lån, garantier, externt kapital, folkfinansiering, andra lösningar, både egna, privata, samt offentliga lösningar.

Det jag också tycker mig se i olika initiativ är att finansieringsfrågan kommer sent i processen. Det beror självklart på att det inte är en förhandling med en bank som är det första man tänker på när man vill engagera sig tillsammans. Och framförallt så blir det lätt att man bara tror att det finns en lösning; banken, den stora externa finansiären, osv. Och lyckas man inte där, så är det lätt att börja misstro.

Men lösningen handlar om att istället finna en bredd av källor till finansiering, för att nå i mål. Vi i Mikrofonden har haft förmånen att få vara med i ett projekt finansierat av EU kommissionen. Där fann jag en skrift som gjorde mig särskilt glad: A recipe book for social financing, finansierad av EU-kommissionen. Den här skriften har blivit lite som en bibel för mig som är intresserad av sociala investeringar, finansiering. Kolla gärna in den. Läs den i lugn o ro. Den visar på alla möjligheter som finns kring finansiering, den ger inspiration, och självförtroende.

Om du vill prata finansiering för sociala företag, kooperativ, byggemenskaper, föreningar, så hör gärna av dig till mig, så bjuder jag på en kopp kaffe, eller digital fika. Bara maila jan.svensson@coompanion.se, så lovar jag återkoppla till dig.

Ha det gött !

Jan Svensson
Ordförande Mikrofonden Sverige

 


Under konferensen Socialt Byggande 18-19 november, kommer förutsättningarna för finansiering av socialt byggande och boende att diskuteras i seminarie F3: Finansiering och byggekonomi för socialt byggande