”Mer varierat boende på landsbygderna är en avgörande fråga”

Hela Sverge ska leva är medarrangörer till Idéburet och socialt byggande konferensen 2023. De är en riksorganisation med tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar, såsom samhällsföreningar och byalag, men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar. 

Det som förenar grupperna är att de arbetar med lokal utveckling av sin bygd, även om verksamheterna kan skilja sig åt. De jobbar med allt från att arrangera midsommarfirande, ta över skolan eller affären till att marknadsföra bygden som en attraktiv plats att bo och arbeta på. Vi frågade Terese Bengard, Verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva, varför socialt och idéburet byggande är viktigt för dem.

”Mer varierat boende på landsbygderna är en avgörande fråga för att hela Sverige ska leva”, menar Terese.

Missa inte årets konferens, som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av det sociala byggandet idag i dess olika former!