Möt en deltagare: Ylva!

,

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Ylva Sandström.

I vilken roll kommer du delta på konferensen?

Jag deltar på konferensen eftersom jag är aktiv i Föreningen för Byggemenskaper och projektet DiverCity, vars syfte är att stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper.

Vad intresserar dig med ämnet?

Vi har pratat om hållbarhet och social hållbarhet i många år – vad är det? De flesta tror nog att man menar att man ska göra något åt sociala problem, men det är större än så. Begreppet ”social” behöver få tillbaka en positiv klang.

Jag tycker programmet är som ljuv musik – nu börjar vi äntligen konkretisera vad som räknas som social hållbarhet idag.

Det är också påtagligt att flera olika aktörer bidrar.

Vilket seminariespår har du valt?

Det svåraste var att välja seminariespår, jag skulle vilja klona mig och gå på alla! Men jag väljer nog seminarierna om byggande och utveckling på mindre orter, dag 1, och forskning om socialt bostadsbyggande, dag 2.

Vad hoppas du ta med dig?

Framförallt kontakter. Såklart också kunskap: vad gör ni? Men framförallt: vilka gör?

Jag hoppas att fler åker därifrån stärkta i sin roll och med en tydligare bild av vad som menas med social hållbarhet.

Jag blir mycket förvånad om det inte blir rusning till konferensen!

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi:BoverketRISEMistra Urban FuturesBergsjön 2021Egnahemsbolaget, FamiljebostäderCentrum för boendets arkitekturGöteborgs stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaperInobiSwecoWingårdhs och Egnahemsfabriken.