”Nya former för att projektera, bygga och äga är viktigare än någonsin”

Vi bad Thomas Norrby, samverkansledare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom området landsbygdsutveckling, dela med sig varför han tycker att idéburet och socialt byggande är viktigt. 

I ett landsbygdsperspektiv är frågan om nya former för att projektera, bygga och äga viktigare än någonsin eftersom behovet av ett inflöde av folk och kompetens är stort och kostnaderna för att bygga nytt har skenat. Nya och nygamla sätt och samspel behövs för att kunna bygga samhället underifrån, säger Thomas.

SLU är medarrangörer till årets konferens, och bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom sitt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar de till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Läs mer om SLU här!