Taggarkiv: tankar

Vi är igång!

Efter en höst av förberedelser i vår arbetsgrupp är vi nu även igång med vår hemsida och därmed är vi äntligen öppna för världen – vi finns. Det blir en konferens om socialt byggande i Göteborg i september 2019 och den kommer bli, som det heter, episk, historisk.

Det är bara en hemsida, några arbetsgrupper och ett stomschema ännu så länge. Men det är ändå så att man kan höra historiens vingslag flaxa lite försynt.

Detta är, såvitt vi känner till, det första stora greppet som tas om de sociala byggmetoderna på det här sättet.

Jag och Tinna Harling har varit aktiva inom inkluderande byggprocesser och sociala byggmetoder under ett stort antal år och jag kan utifrån den horisonten konstatera att någonting har hänt på senare tid. Det är som att en propp håller på att gå ur. Byggandet är en angelägenhet inte bara för professionella yrkespersoner, konsulter och företag, utan för civilsamhälle, allmänhet, föreningar, människor – och nu håller alla de där grupperna på att börja inse sin kraft och sin rätt och ta en allt större roll.

Och det är detta som är så spännande just nu. Byggemenskaper, Själv- och tillsammansbyggen och Bogemenskaper är allihop exempel på sociala metoder för att skapa verkliga värden i byggande, boende och förvaltning. De kommer alla ha en plats på konferensen.

Vi har i vår arbetsgrupp definierat dessa metoder som socialt byggande. Det är ett relativt nytt begrepp och vi har brottats en hel del med det, väl medvetna om att det finns risk för missuppfattningar. En risk som tyvärr föreligger för alla nya begrepp och för alla benämningar vi prövat oss igenom för att beskriva och sammanfatta fenomenet.

Vad vi vill knyta an till är just den användning som begreppet social har i sammanhang som sociala medier, sociala relationer och socialt kapital. Alltså socialt skapad, socialt driven, socialt buren produktion. Produktion baserad på frivillig samverkan mellan fria människor, där resultaten skapas just mellan människorna.

Vi kan se i olika samhällsfält idag hur det finns en oerhörd kraft i sådan frivillig samverkan och hur det inom många områden; som finansieringslösningar (crowd funding), programmering (open source) och medieproduktion (sociala medier) med mera, har revolutionerat förutsättningarna. Planering och byggande väntar på sin revolution. Men nu är den påväg, den rullar fram genom Europa och har börjat skölja in även i Sveriges grunda vatten. Det är det vi kommer tala om, problematisera och synliggöra i och med konferensen. För socialt byggande är bra, men de är inte utan problem. Kvalitetsspannet i sociala produktionsmetoder är större – och vi både kan och bör ha väldigt höga kvalitetskrav på det som byggs.

Det här är konferensens nyhetssida/blogg och här kommer vi uppdatera med information om nya programpunkter, talare, seminarier med mera. Men även tipsa om läsning, projekt och annat som handlar om vårt tema.

Jag och Tinna Harling har ett samordningsansvar för Socialt Byggande och modernt självbyggeri 2019. Det innebär att vi arbetar tätt tillsammans med en kompetent arbetsgrupp och gentemot en beställande styrgrupp med att skapa konferensen. Kontakta oss gärna med förslag och åsikter!

Varma hälsningar
Erik Berg, konferenssamordnare tillsammans med Tinna Harling