PRESSMEDDELANDE NOVEMBER 2021

En vecka kvar till ett bättre byggande för alla

Om en knapp vecka, den 18-19 november genomförs den öppna nationella konferensen Socialt Byggande för andra gången, denna gång på Garveriet i Floda. Socialt Byggande har tillkommit för att slå en brygga mellan olika socialt värdeskapande projektformer, folkrörelser och underifrån drivna initiativ i byggande och boende.

– Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Kan omställningen drivas på med startpunkt i hemmet? Detta är några av de frågor som står i centrum för Socialt Byggande, säger Erik Berg, en av konferensens producenter, till vardags verksam som arkitekt och byggpedagog.

Socialt Byggande är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare. Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, byalag och lokal bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännyttan, ekobyar och egnahemsbyggande.

Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Bakom konferensen står en ovanligt bred och gränsöverskridande blandning av aktörer; ett tiotal civilsamhällesorganisationer, allmännyttor, Chalmers, SLU, Boverket, SKR, Coompanion, RISE, Urban Futures, Sveriges Arkitekter Västra Götaland med flera.

– Vi behöver bygga bostäder av hög kvalitet så att alla grupper i samhället har tillgång till trygga hem. Men att försöka bygga billigare genom att sänka kvalitén det tror jag inte alls på. Istället behöver vi se till att ha projektformer som gör det möjligt att prioritera de långsiktiga värdena. På konferensens Socialt Byggande står de här frågorna högst på agendan, därför är vi från CBA medarrangörer säger Kajsa Crona, som är professor i arkitektur, arkitekt och affärsområdesansvarig på Sweco, samt verksam på Centrum för Boendets arkitektur, Chalmers.

– Mixen och samtalen är en viktig ingrediens som gör detta till en unik och uppskattad mötesplats för alla som vill utveckla de sociala spåren i byggande, boende och planering. Vi har satt ihop ett program med ett sextiotal programpunkter, 12 parallella seminarier samt ett 20-tal aktuella projekt och byggrupper området som presenterar sig själva, säger arkitekten Tinna Harling, som är producent för Socialt Byggande 2021 och verksam som projektledare för den sociala självbyggeriplattformen Egnahemsfabriken.

Under konferensdagarna avhandlas i seminarier innovativa exempel på offentlig-civil samverkan, kooperativa förvaltningsformer, förutsättningar för ett modernt egnahemsbyggande, framtidens byar och byarnas betydelse idag, inkluderande och integrerande livsmiljöer, ekologiska innovationer, platsutveckling, alternativa finansieringsmodeller med mera.

Bland talarna märks riksarkitekten Helena Bjarnegård, regeringens utredare Karolina Skog, Louis Schulz från brittiska Assemble, Robert Temer, arkitekt med fokus på socialt byggande i Wien, den danska ekobypionjären Steen Møller, författaren David Jonstad, arkitekten Marwa Dabaieh, forskaren Sophie Nachemson Ekwall och många andra.

Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende: Socialt byggande 18-19 november

Foton från konferensen 2019

Film och foton: John Areblad / Kanvasfilm samt Anna Berglund / Glappet

Foton på talare (utvalda)

PRESSKONTAKT

Tinna Harling, producent:

  • Tel: 073-4264250
  • E-post: tinna@egnahemsfabriken.se

Erik Berg, producent:

  • Tel: 070-3022574
  • E-post: erik@erikberg.se

RELATERADE BILDER

Logotyp (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Pressbild Erik Berg (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Kajsa-Crona-pressbild Pressbild Kajsa Crona (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Pressbild Tinna Harling (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)