PRESSMEDDELANDE SEPTEMBER 2021

Uppstickarkonferensen som utvecklar bostadssektorn

– Vi vill både stötta och utmana bostadssektorns aktörer att tänka annorlunda kring hur våra livsmiljöer skapas och hur de sedan kan ägas, förvaltas och användas. Socialt Byggande tar ett helhetsgrepp om såväl nya som gamla boende- och produktionsformer. Gemensamt för dem alla är att de drivs, i någon form, av människor i samverkan, berättar Pernilla Hallberg, som är ordförande i konferensens styrgrupp och till vardags verksamhetsledare för stadsdelsutvecklingsplattformen Bergsjön2021.

Den öppna nationella konferensen Socialt Byggande genomfördes för första gången på Chalmers 2019 och fick ett mycket positivt mottagande. Den 18-19 november i år är det dags igen, denna gång på Garveriet i Floda.

Projektformer för långsiktiga värden

Bakom konferensen står en ovanligt bred och gränsöverskridande blandning av aktörer; ett tiotal civilsamhällesorganisationer, allmännyttor, Chalmers, SLU, Boverket, SKR, Coompanion, RISE, Urban Futures, Sveriges Arkitekter Västra Götaland med flera.

– Vi behöver bygga bostäder av hög kvalitet så att alla grupper i samhället har tillgång till trygga hem. Men att försöka bygga billigare genom att sänka kvalitén det tror jag inte alls på. Istället behöver vi se till att ha projektformer som gör det möjligt att prioritera de långsiktiga värdena. På konferensens Socialt Byggande står de här frågorna högst på agendan, därför är vi från CBA medarrangörer säger Kajsa Crona, som är professor i arkitektur, arkitekt och affärsområdesansvarig på Sweco, samt verksam på Centrum för Boendets arkitektur, Chalmers.

En uppskattad mix

– Mixen och samtalen är en viktig ingrediens som gör detta till en unik och uppskattad mötesplats för alla som vill utveckla de sociala spåren i byggande, boende och planering. Vi har satt ihop ett program med ett sextiotal programpunkter, 12 parallella seminarier samt ett 20-tal aktuella projekt och byggrupper området som presenterar sig själva, säger arkitekten Tinna Harling, som är producent för Socialt Byggande 2021 och verksam som projektledare för den sociala självbyggeriplattformen Egnahemsfabriken.

Under konferensdagarna avhandlas byggemenskaper, bogemenskaper, modernt egnahemsbyggande, omställningsinitiativ, framtidens byar i städer och på landsbygden, värdeskapande offentlig-civilsamverkan, kooperativa ägandeformer, integrerande livsmiljöer, ekologiska innovationer, platsutveckling, nya finansieringsmodeller med mera.

Bland talarna märks riksarkitekten Helena Bjarnegård, regeringens utredare Karolina Skog, Louis Schulz från brittiska Assemble, Robert Temer, arkitekt med fokus på socialt byggande i Wien, den danska ekobypionjären Steen Møller, bostadsutvecklaren Sissel Leire från Norge, forskaren Sophie Nachemson Ekwall och många andra.

Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende: Socialt byggande 18-19 november

Foton från konferensen 2019

Film och foton: John Areblad / Kanvasfilm samt Anna Berglund / Glappet

Foton på talare (utvalda)

PRESSKONTAKT

Tinna Harling, producent:

  • Tel: 073-4264250
  • E-post: tinna@egnahemsfabriken.se

Erik Berg, producent:

  • Tel: 070-3022574
  • E-post: erik@erikberg.se

RELATERADE BILDER

Logotyp (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Pressbild Pernilla Hallberg (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Kajsa-Crona-pressbild Pressbild Kajsa Crona (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Pressbild Tinna Harling (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)