Programinnehåll av särskilt intresse för

Tillsammansbyggare

Du som är intresserad av praktiskt tillsammansbyggande av hus och andra konstruktioner hittar både erfarenheter från tidigare projekt och visioner om kommande byggen på Socialt Byggande 2021. Här är ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för tillsammansbyggare →

Bygg ihop – det är möjligt

Möjligheterna till professionellt organiserat tillsammansbyggande och genomförande av komplexa byggprojekt med grupper av amatörer är bättre än någonsin. Ta del av berättelser från dem som genomfört byggena.

House of Annetta: building for land reform and housing justice in Spitalfields, London

Louis Schultz, Assemble Studio: I detta föredraget berättar Louis Schulz, grundare och medlem av arkitekturkollektivet Assemble, om arbetet med att omvandla 25 Princelet Street, Spitalfields i London till en plats som bjuder motstånd mot den obevekligt påtvingade exploateringen av staden.

Presentationen är på engelska.

→ Plenarpresentation fredag 19 november

Love, leisure and tools – all you need?

Steen Møller är ekobyggpionjär och dansk forminnovatör. Han talar om vägarna till att bygga framtidens bostäder och samhälle, genom att bygga tillsammans:  Love, leisure and tools is all you need?

Presentationen är på engelska.

→ Plenarpresentation fredag 19 november

Bostäder för nya svenskar genom tillsammansbyggande

Forskningsprojektet MICOLL: Migration and housing: meeting refugees’ housing needs through collaborative housing programmes utvecklar i samverkan med lokala aktöer en testbed för organiserat självbyggeri i Bergsjön. Presenteras av forskarna Jenny Stenberg och Jaan-Henrik Kain.

→ Seminarie F4 fredag 19 november

En ny egnahemsrörelse är möjlig – och nödvändig

Erik Berg, ordförande i paraplyorganisationen för Egnahemsfabriker talar om behovet och potentialen för en ny egnahemsrörelse – men denna gång med uppdaterade förutsättningar och delvis andra förtecken. Utgångspunkten är Egnahemsfabrikens erfarenheter av organiserat tillsammansbyggande av småhus.

→ Seminarie F1 fredag 19 november

Församlingen byggde kyrkan själva

Johan Brandström och Ekumeniakyrkan i Floda: 6000 timmar av ideellt byggande – så skapades kyrkorummet i Floda genom ett mycket omfattande tillsammansbygge.

→ Penarpresentation torsdag 18 november

Studiebesök i tillsammansbyggen

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken driver en social husfabrik för kollektivt husbyggande. Utgångspunkten är Svanvik på Tjörn, där föreningen, som idag har 300 medlemmar, har genomfört ett 20-tal husbyggnadsprojekt och nu förbereder för flerbostadshus och samlade Egnahemsområden. Under studiebesöket tittar vi närmare på Egnahemsfabrikens stödjande infrastruktur för självbyggare och avslutar med pizza i fabrikens napolitanska pizzaugn som sköts av föreningens skickliga pizzavolontärer.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Studiebesök i Jubileumsparken

Studiebesöken under onsdagen börjar på plats i Jubileumsparken i Göteborg. Här har bland annat den spektakulära Frihamnsbastun och lekmiljöer byggts i processer tillsammans med deltagare i alla åldrar, under ledning av Raumlabor Berlin. Guidning av representanter från Göteborgs stad som berättar om tankarna bakom projektet.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till tillsammansbyggare tillhandahålles av flera aktörer under konferensen. Rådgivningstid bokas på plats hos respektive aktör.

Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken erbjuder bokningsbar fri rådgivning för dig som vill starta en egnahemsfabrik eller genomföra ett byggprojekt. Fokus ligger på organisation av tillsammansbyggen, tiny houses, byggbrigader mm.