Socialt byggande och modernt självbyggeri

– Mötesplatsen för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

Välkommen till en unik konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri.

Genom konferensen vill vi etablera en mötesplats och bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri samt inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019 syftar till att:

  • med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap
  • visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder
  • ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer

Läs mer i inbjudan och bakgrund.

Huvudteman

Socialt byggande i ett historiskt, samhälleligt och internationellt sammanhang.

Den historiska bakgrunden, de samtida utmaningarna, den internationella utvecklingen. Här sätts de sociala byggpraktikerna och självbyggeriets möjligheter in i sitt sammanhang.

Ett modernt självbyggeri i praktiken: hinder och möjligheter.

Självbyggande och tillsammansbyggande är produktionsformer med en stor potential. Men allt är inte en dans på rosor. Är det ens möjligt att få ett självbygge att fungera med de kvalitetskrav vi bör kunna ställa på bostäder idag i en professionaliserad och industrialiserad byggprocess?

De goda exemplens makt – inspirerande berättelser från fronten

De senaste åren har bjudit på flera husbyggnadsprojekt som genom kraften hos människor i samverkan har rört sig hela vägen från en idé till ett genomförande. Men hur blev det i praktiken? Och vad hände sen? Och varför lyckas vissa medan andra inte kommer upp ur startblocken? Träffa byggemenskaper, tillsammansbyggare och andra som har gjort resan.

Utveckling och nya bostäder på landsbygden genom sociala byggmetoder.

Att hålla igång byggande av bostäder utanför de hetaste marknaderna är en stor utmaning idag av flera skäl. Men det är avgörande för att få igång flyttkedjor som gör det möjligt för nya invånare att flytta in, för att landsbygden ska leva. Inom ramen för detta temat bjuder vi in till en stor diskussion om byggande på landsbygden genom lokal samverkan underifrån – hur går det till?

Byggemenskaper: Att beställa och finansiera byggprojekt tillsammans.

Byggemenskaper är redan ett stort fenomen på kontinenten och har nu börjat få allt större stor uppmärksamhet även i Sverige. Under 2019 genomförs den största satningen på Byggemenskaper till dags datum och vi tar här ett brett grepp om nuläge och framtidsutsikter för byggemenskaper. Vad har hänt, vad sker idag och vad händer härnäst?

Tillsammansbyggande: Att uppföra hus tillsammans genom gemensamt byggnadsarbete.

Vad är vi egentligen kapabla till att åstadkomma genom gemensamt byggnadsarbete? Vad finns det för hinder och begränsningar och vilka erfarenheter har andra gjort? Se inspirerande exempel och ta del av diskussioner kring tillsammansbyggandets förutsättningar.

Bogemenskap: Bo och förvalta i gemenskap.

Bogemenskaper handlar om att bryta ensamhet och isolering, att bo i ett sammanhang där den sociala gemenskapen är en lika viktig del av boendemiljön som de fysiska väggarna. På konferensen presenteras de senaste årens kända och mer okända initativ och genomförda nya bogemenskaper, och vi diskuterar lärdomar från existerande hus. Vart är de kollektiva boendeformerna påväg framöver? Är detta framtidens boendeform eller är det ett alternativ på marginalen?

Konferensinformation

I september 2019 genomförs den första stora svenska konferensen om nya och gamla former av socialt byggande, självbyggeri, byggemenskaper, bogemenskaper och andra inkluderande metoder i byggande och boende. Varför då? Läs vår inbjudan!

Två dagar, ett 60-tal programpunkter, inspirerande talare och gäster från Sverige och andra länder – en fullmatad konferens fylld med interaktivitet, idéer och handgripliga praktiska kunskaper om ett framväxande fält.

Anmälan är öppen för alla. Anmäl dig tidigt för att säkra din plats och få rabatterad deltagaravgift. Särskild prisrabatt för studenter och folkrörelseaktiva.

Värdar och initiativtagare

Inobi Analys Arkitektur

FÅ UPPDATERINGAR OM KONFERENSEN

5 + 2 = ?