Pressinformation

Idéburet och socialt byggande 12-13 oktober 2023 är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer.

I år har vi drygt 200 tillgängliga platser på den fysiska konferensen, samt inga digitala biljetter. Däremot spelas allt i stora salen in och läggs ut på hemsidan inom en månad efter konferensen. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Bergsjön2021, Chalmers, RISE, SLU, Egnahemsbolaget, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Föreningen för Byggemenskaper.

PRESSMEDDELANDE

Ladda ner pressmeddelande nr 1 för 2023 års konferens här!
Ladda ner pressmeddelande nr 2 här!
Ladda ner pressbilder här

PRESSKONTAKT:

  • Tinna Harling, tel. 073-4264250
  • E-post: info@socialtbyggande.se

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2023 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/socialtbyggande

Facebook: Ideburetochsocialtbyggande2023

SIDA MED SAMLAT SPRIDNINGSMATERIAL:

Allt material för press och spridning finns här: spridningsmaterial, delningsbilder, presentationtexter, foton mm.