Pressinformation

Idéburet och socialt byggande 12-13 oktober 2023 är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer.

I år har vi drygt 200 tillgängliga platser på den fysiska konferensen, samt inga digitala biljetter. Däremot spelas allt i stora salen in och läggs ut på hemsidan inom en månad efter konferensen. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Bergsjön2021, Chalmers, RISE, SLU, Egnahemsbolaget, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Föreningen för Byggemenskaper.

PRESSMEDDELANDE

Ladda ner pressmeddelande för 2023 års konferens här!
Ladda ner pressbilder här

PRESSKONTAKT:

  • Tinna Harling, tel. 073-4264250
  • E-post: info@socialtbyggande.se

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2023 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/socialtbyggande

Facebook: Ideburetochsocialtbyggande2023

SIDA MED SAMLAT SPRIDNINGSMATERIAL:

Allt material för press och spridning finns här: spridningsmaterial, delningsbilder, presentationtexter, foton mm.