Pressinformation

Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Årets tre huvudteman är Civilsamhällets förmåga, Inkludering och integration, samt Byggande för omställning.

Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten har i år cirka 250 sittplatser och äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper.

PRESSKONTAKT:

  • Tinna Harling, tel. 073-4264250
  • E-post: info@socialtbyggande.se

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2021 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/socialtbyggande

Facebook: facebook.com/socialtbyggande2021/

SIDA MED SAMLAT SPRIDNINGSMATERIAL:

Allt material för press och spridning finns här: spridningsmaterial, delningsbilder, presentationtexter, foton mm.