Välkommen till Idéburet och socialt byggande konferensen

Öppen nationell konferens om inkluderande former av byggande och boende 12-13 oktober 2023