Nils Phillips, Röstånga Utveckling:

Bygden som skapar nya möjligheter till utveckling genom social samverkan