Helena Bjarnegård riksarkitekt, Lars Arell, kansliråd, regeringsdepartementet, Staffan Schartner, Föreningen för byggemenskaper, Ingrid Westerfors, Coompanion, Kajsa Crona, Chalmers, Emmali Jansson, Göteborgs stad:

Vad gör vi nu då? – Ett modernt socialt byggande på horisonten, värdekedjan och hinderbanan. (Paneldiskussion)