Anmälan

Reservera din plats på Socialt byggande 2019 här!

* Kategorin omfattar aktiva i ideella rörelser samt intresserad allmänhet som ej deltar utifrån en professionell roll.