Arrangörer

Arbetsgrupp

Socialt byggande 2019 planerades av en arbetsgrupp bestående av:

 • Tinna Harling, Egnahemsfabriken (projektledare och samordnare)
 • Erik Berg, Egnahemsfabriken (projektledare och samordnare)
 • Kajsa Crona, Chalmers
 • Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget
 • Louise Ekeroth Simons, Inobi Analys och Arkitektur
 • Haben Tekie, RISE
 • Ingrid Westerfors, Coompanion
 • John Helmfridssson, Föreningen för byggemenskaper
 • Sami Thuresson, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad
 • Vio Szabo, Familjebostäder

Arbetsgruppen nås via e-post: info@socialtbyggande.se

Styrgrupp

Socialt byggande 2019 styrdes av en styrgrupp bestående av:

 • Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021
 • Ulrika Hägred, Boverket
 • Henrietta Palmer, Mistra Urban Futures
 • Jonas Ward, Familjebostäder
 • Mikael Dolietis, Egnahemsbolaget
 • Mikael Mangold, RISE

Styrgruppen nås via e-post: info@socialtbyggande.se eller telefon 0706-02 02 02 (Pernilla Hallberg)

Sanna Isemo, Mistra Urban Futures, var samordningsansvarig i Styrgruppen.