Inbjudan till sponsorer

Bakom den nationella konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri, en mötesplats för inkluderande projektformer i bostadsbyggande står Boverket, RISE, Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget och Familjebostäder mfl som värdar & initiativtagare. Vi söker nu även sponsorer som vill stötta konferensen.