Seminarier

Under konferensen arrangeras elva valbara seminarier i två seminarieblock. Nedan beskrivs vart och ett av seminarierna.

SEMINARIER TORSDAG 19 SEPTEMBER

Tid: 13.00 – 15.00, seminarier i sex parallella valbara spår:

SEMINARIE 1:

Byggemenskaper – att beställa och finansiera hus tillsammans

Fokus på att organisera sig tillsammans och finansiera byggemenskaper med deltagare från aktiva och genomförda byggemenskaper, kommuner, kreditinstitut, vinnovaprojektet DiverCity och Föreningen för byggemenskaper. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 2:

Modernt själv- och tillsammansbygge – att praktiskt bygga hus tillsammans, vad är möjligt idag?

Med utgångspunkt i ett antal genomförda tillsammansbyggen diskuterar vi förutsättningar för att lyckas genomföra egnahemsbyggen av småhus och flerbostadshus med hög kvalitet och med låga kostnader genom eget arbete. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 3:

Bogemenskaper och kooperativ hyresrätt: Bo och förvalta tillsammans

Bogemenskaper är en social boendeform som skapar många typer av värden. Men Sverige ligger långt efter andra Europeiska länder när det gäller antal bogemenskaper. Här finns mycket att lära och inspireras av för att lyckas bo och förvalta tillsammans. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 4:

Allmännyttan, kommunen och det sociala byggandet – hur kan kommunala bolag involvera fler för ett skapa ett hållbart boende?

Alltfler allmännyttor och kommuner arbetar aktivt med att möjliggöra boendedelaktighet i planering och produktion av bostäder. Inom seminariet tittar vi på aktuella initativ och diskuterar utmaningar och svårigheter. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 5:

Lokal bygdeutveckling och utveckling av mindre orter genom sociala byggmetoder

Hela Sverige ska leva, men hur? Sociala byggmetoder är ett sätt att få produktion att ske på orter där marknaden är sämre och både kommun och privata entreprenörer har svårt att bygga. På seminariet inleder representanter för ett flertal innovativa by- och bygdeutvecklingsinitativ. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 6:

Bygg- och bogemenskaper som alternativ till gruppbostad och servicebostad

Det finns en brist på ändamålsenliga bostäder för funktionsnedsatta i Sverige. Enligt LSS är en av insatserna bostad med särskild service. Den tillhandahålls oftast genom kommunens försorg men lever oftast inte upp till de funktionsnedsattas behov. Bland unga med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans enligt LSS, finns ibland problem med att de blir socialt isolerade i sina lägenheter som de har blivit anvisade eller att de blir kvar i föräldrahemmet även som vuxna för att man inte hittar ett fullgott boendealternativ. Det finns initiativ som syftar till att hitta boendeformer som möjliggör självvald gemenskap och sociala aktiviteter för dessa behov. Kan byggemenskap vara svaret utforskar vi under denna workshop. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIER FREDAG 20 SEPTEMBER

Tid: 11.00 – 12.15, seminarier i fem parallella valbara spår:

SEMINARIE 7:

Kan små hus öppna nya vägar på bostadsmarknaden?

Ett samtal om och exempel på hur Tiny Houses / små hus kan förändra dynamiken på bostadsmarknaden och vad som hindrar en sådan utveckling. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 8:

Hur bidrar bo-och byggemenskaper till de Globala målen och hur kan kommuner och privata byggbolag gå före för att stimulera socialt byggande?

Ett seminarium med bland andra Håkan Thörn, Göteborgs Universitet, Maria Klint, Majbacken, Gunnar Persson, Framtiden Byggutveckling. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 9:

Hur kan kommuner arbeta med social hållbarhet – vilka är verktygen?

Sami Thuresson, Göteborgs stad och Carola Samuelsson från Social Innovation Borås. Värdar: Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 10:

Hur kan kommunala utvecklingsbolag jobba med självbyggeri?

Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att kunna erbjuda självbyggeri ur ett riskperspektiv? Vilken grad av färdigställande är egenarbete kan det handla om? Och hur säkras kravet på fackmannamässighet? Detta är frågor som kommer att behandlas vid Egnahemsbolagets seminarium. Värdar: Egnahemsbolaget Göteborg. Läs mer om seminariet här.

SEMINARIE 11:

Forskning om socialt bostadsbyggande

Ett seminarium med arkitektur- och bostadsforskarna Eva Minoura, Kajsa Crona , Kaj Granath, Ola Nylander, Anna Braide och Anders Svensson som talar om projekt, aktuell forskning och social ekonomi. Värdar: Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers. Läs mer om seminariet här.

Lagnöbo