Press och pr-material

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2019 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/socialtbyggande

Facebook: facebook.com/socialtbyggande2019/

KORT PRESENTATIONSTEXT

Text som kan användas vid delning i sociala medier:

Vem bygger vi för och vem får vara med och bygga? På den nationella konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri i Göteborg den 19-20 september tas ett unikt grepp om framväxande nya och nygamla former av byggande där motorn utgörs av människor i social samverkan.

Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding och lokal organisering för bygdeutveckling. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Konferensen är med totalt 60 programpunkter på två dagar en bred arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla det sociala byggandet vidare. Konferensen är till för ALLA: Professionella i byggsektorn, förtroendevalda, rörelseaktiva och intresserad allmänhet.

Ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Aktuell version av program: http://socialtbyggande.se/konferens/program
Anmälan via http://socialtbyggande.se/biljett

SEMINARIEBESKRIVNINGAR

Klicka på bilderna för att komma till bilagan och ladda hem bilden. Fler seminariebeskrivningar kommer inom kort!

SEMINARIE 1 (Torsdag)

Byggemenskaper – att beställa och finansiera hus tillsammans

Hur blir det möjligt? Projektformen byggemenskaper har nu tilldragit sig ett växande intresse i Sverige i ett flertal år. Men trots potentialen är antalet genomförda byggemenskapsprojekt fortfarande begränsat – och nödvändiga systemförändringar har ännu inte kommit på plats. Vilka knutar är kvar att lösa för att göra det möjligt för amatörer att tillsammans bli byggherrar? Seminarie 1 samlar deltagare från aktiva och genomförda byggemenskaper, kommuner, kreditinstitut, och intresseorganisationer för att tillsammans ta ett steg framåt.

Modernt själv- och tillsammansbygge – att praktiskt bygga hus tillsammans, vad är egentligen möjligt idag?

SEMINARIE 2 (Torsdag)

Modernt själv- och tillsammansbygge – att praktiskt bygga hus tillsammans, vad är egentligen möjligt idag?

Med utgångspunkt i ett antal genomförda tillsammansbyggen diskuterar vi förutsättningar för att lyckas genomföra egnahemsbyggen av småhus och flerbostadshus med hög kvalitet och med låga kostnader genom eget arbete.

Allmännyttan, kommunen och det sociala byggandet – hur kan kommunala bolag involvera fler för ett skapa ett hållbart boende?

SEMINARIE 4 (Torsdag)

Allmännyttan, kommunen och det sociala byggandet – hur kan kommunala bolag involvera fler för ett skapa ett hållbart boende?

Att känna delaktighet, ha en bostad, och bidra till ett levande samhälle är viktiga delar i en människas liv. Kommunala bolag kan arbeta aktivt med att involvera människor på orten på olika sätt. Inom seminariet tittar vi både på aktuella initiativ och diskuterar möjligheter för framtiden. Kan en egnahemsrörelse 2.0 bli 2020-talets bostadslösning?

SEMINARIE 5 (Torsdag)

Lokal bygdeutveckling och utveckling av mindre orter genom sociala byggmetoder

Finns det en framtid utanför tillväxtområdena? Seminarie 5 handlar om hur sociala byggmetoder och projektformer kan vara verktyg för att få igång byggandet på orter där marknaden är svagare och där både kommun och privata entreprenörer har svårt att få ihop byggekonomin.

Bygg- och bogemenskaper som alternativ till gruppbostad och servicebostad

SEMINARIE 6 (Torsdag)

Bygg- och bogemenskaper som alternativ till gruppbostad och servicebostad

Det finns en brist på bostäder med särskild service, en insats enligt LSS. Bland unga med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans, finns ibland problem med att de blir socialt isolerade i sina lägenheter eller att de blir kvar i föräldrahemmet även som vuxna. Det finns initiativ som syftar till att hitta boendeformer som möjliggör självvald gemenskap och sociala aktiviteter för dessa behov. Om byggemenskap kan vara svaret utforskar vi under denna workshop.

Kan små hus öppna nya vägar på bostadsmarknaden?

SEMINARIE 7 (Fredag)

Kan små hus öppna nya vägar på bostadsmarknaden?

Att krympa boytan har blivit en internationell trend som lockar allt fler – bostaden blir billigare och miljöfotavtrycket krymper. Men kan det bli mer än ett alternativ på marginalen? Ett samtal med exempel på hur den internationella rörelsen för enklare boende i Tiny Houses / små hus kan förändra dynamiken på bostadsmarknaden i Sverige. Vilka hinder står i vägen, vilka möjligheter finns och hur ser framtiden ut för Tiny Houses i en svensk kontext?

SEMINARIE 8 (Fredag)

Kan bo- och byggemenskaper bidra till de Globala målen? Hur kan kommuner och privata byggbolag gå före för och stimulera socialt byggande??

Ett seminarium i samarbete mellan plattformen Agenda 2030 Väst och föreningen Kollektivhus NU, om hur bo- och byggemenskaper bidrar till de Globala målen och hur kommuner och privata byggbolag kan gå före för att stimulera socialt byggande. Med inspel från bland annat Håkan Thörn, forskare Göteborgs Universitet och Gunnar Persson, Framtiden AB.

GRAFISKA SYMBOLER

Logotyp (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Märke (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)

DELNINGSBILDER

Vem får bygga husen?

Vem kan bygga husen

Vem ska bygga husen