Spridningsmaterial – press och PR

Pressbilder konferensen 2023

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2023 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/ideburetochsocialtbyggande

Facebook: facebook.com/Ideburetochsocialtbyggande2023

LÅNG PRESENTATIONSTEXT

Text som kan användas vid delning i sociala medier mm:

Nu tar vi nästa steg på vägen mot en bred rörelse för ett idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum, hela vägen. Som ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet. Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Detta är frågor som står i centrum för den den nationella konferensen Idéburet och socialt byggande, som i år arrangeras för tredje gången den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg.

Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare.

Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Konferensen har ca 80 programpunkter och en en unik arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla socialt byggande- och boende vidare. Ett tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Aktuell version av program: http://socialtbyggande.se/program
Anmälan via https://socialtbyggande.se/boka-din-biljett/

KORTARE PRESENTATIONSTEXTER

Korttext, långversion:  Idéburet och socialt byggande, den 12-13 oktober är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer.

Konferensen, som i år äger rum på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg, är ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Bergsjön2031, Chalmers, RISE, SLU, Egnahemsbolaget, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Föreningen för Byggemenskaper.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

Korttext, mellanversion: Idéburet och socialt byggande, den 12-13 oktober är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. Här bjuds inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Konferensen äger rum på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg. Socialt byggande arrangeras i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland annat Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2031, Föreningen för Byggemenskaper med flera.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

Korttext, kortversion: Idéburet och socialt byggande den 12-13 oktober är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. Konferensen, som i år äger rum på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg, är ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

MAILSIGNATUR

Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende: Idéburet och socialt byggande den 12-13 oktober

Mailsignatur för medarrangörer

Foton från konferensen 2019 & 2021

Film och foton: John Areblad / Kanvasfilm samt Anna Berglund / Glappet

Foton på talare (kommer snart)

GRAFISKA SYMBOLER

Logotyp (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Märke (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)

DELNINGSBILDER