Spridningsmaterial – press och PR

SOCIALA MEDIER:

Officiella hashtaggar: #socialtbyggande2021 och #socialtbyggande

Instagramkonto: instagram.com/socialtbyggande

Facebook: facebook.com/socialtbyggande2021/

LÅNG PRESENTATIONSTEXT

Text som kan användas vid delning i sociala medier mm:

Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Kan omställningen drivas på med startpunkt i hemmet? Detta är frågor som står i centrum för den den nationella konferensen Socialt Byggande, som i år arrangeras för andra gången den 18-19 november på Garveriet i Floda, Göteborg.

Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare.

Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Konferensen är med totalt 80 programpunkter på två dagar en bred arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla det sociala byggandet vidare. Ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Aktuell version av program: http://socialtbyggande.se/program
Anmälan via https://socialtbyggande.se/boka-din-biljett/

KORTARE PRESENTATIONSTEXTER

Korttext, långversion (999 tecken): Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Årets tre huvudteman är Civilsamhällets förmåga, Inkludering och integration, samt Byggande för omställning.

Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten har i år cirka 250 sittplatser och äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

Korttext, mellanversion (666 tecken): Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. Här bjuds inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer.  Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande arrangeras i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland annat Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper med flera.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

Korttext, kortversion (333 tecken): Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. Konferensen har i år tre huvudteman: Civilsamhällets förmåga, Inkludering och integration, samt Byggande för omställning. Bakom Socialt byggande står ett 20-tal organisationer i samverkan.

Mer information: https://socialtbyggande.se/

MAILSIGNATUR

Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende: Socialt byggande 18-19 november

Foton från konferensen 2019

Film och foton: John Areblad / Kanvasfilm samt Anna Berglund / Glappet

Foton på talare (utvalda)

GRAFISKA SYMBOLER

Logotyp (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)
Märke (klicka för att öppna bilden och spara sedan hem till datorn)

DELNINGSBILDER