SEMINARIE 11, FREDAG 20 SEPTEMBER:

Aktuell forskning om socialt bostadsbyggande

Seminarievärd: Centrum för byggandets arkitektur, Chalmers

DELTA PÅ DETTA SEMINARIE:

Antalet platser på detta seminarie är begränsat och fördelas enligt principen först till kvarn. Anmälan till seminariet sker i samband med ANMÄLAN TILL KONFERENSEN.

Se även övriga SEMINARIER, samtliga TEMASPÅR och PROGRAMMET i sin helhet.