8 frågor till Erik Windt Wallenberg, VD på Egnahemsbolaget

Erik Windt Wallenberg, VD på Egnahemsbolaget i Göteborg berättar om hur de främjar socialt byggande- och boende, skapar boendelösningar till utsatta grupper i Göteborg och hur han ser att vi bygger våra samhällen i framtiden!

Vem är du? Berätta lite om dig själv och vad du gör!

Jag är en 3-barnspappa som bor i hus i Kungälv. Ursprungligen är jag från Ångermanland. Jag har jobbat på Egnahemsbolaget sedan 2015. Sedan 2020 har jag haft rollen som vd.

Hur främjar Egnahemsbolaget göteborgs boendesituation för grupper som står utanför boendemarknaden?

Vårt primära uppdrag är att bygga bostadsrätter och småhus i de stadsdelar där hyresrätten dominerar, framförallt i våra miljonprogramsområden. Köparna är oftast förstagångsköpare och har därför inte automatiskt den kontantinsats som den har som redan varit inne på den heta bostadsmarknaden under det senaste decenniet. Därför bygger vi så prispressat det bara går, även om det fortfarande såklart samtidigt ska vara en bra bostad.

Hur förverkligar ni drömmen om att äga sin egen bostad?

Dels genom att bygga prispressat, för stora grupper. Dels lägger vi stor vikt vid att guida kunder genom den ganska snåriga köpprocessen.

Vilken är den största utmaningen ni stöter på krig självbyggeri? 

Vi har gjort enkäter för att undersöka intresset för detta. De visar dessvärre att vår primära målgrupp; förstagångsköpare i miljonprogramsområden, inte har den tiden som krävs eftersom man behöver vara två som arbetar heltid för att få lån. Ofta saknas också intresset. De som är intresserade har ofta redan gjort bostadskarriär, är äldre, kanske pensionärer, och har tid över för att engagera sig i ett husbygge. De är inte intresserade av självbyggeri primärt av ekonomiska skäl utan ser det mer som en hobby.

Varför är socialt byggande- och boende är viktigt? 

Det är absolut nödvändigt för att bygga ihop staden. Socialt byggande, i min värld, är att det ska finnas en möjlighet för många fler att kunna köpa sig ett boende. Då blir man kvar längre i sitt område, man engagerar sig i sitt område och stadsdelen på ett annat sätt. Man integreras i samhället på ett bättre sätt och man får ta del av värdeutvecklingen på fastigheten man bor i.

Om du får drömma helt fritt, hur bor och bygger vi i samhället om 10 år? (Städer & landsbygd) 

Då bygger vi massor med småhus för att förtäta våra glesa miljonprogram. Många här gillar sina stadsdelar men när man är redo att köpa sig en bostad vill man helst ha eget hus med egen liten täppa. Det skulle vara en viktig pusselbit för att göra dessa områden mer attraktiva.

Vad ser du mest fram emot på konferensen? 

Att få massor av inspiration och höra alla engagerade och kloka människor

Varför tycker du att man ska besöka konferensen?

Det är ett bra sätt att skaffa sig ett riktigt bra nätverk och dessutom öka på sin kompetens på området.

Vill du läsa mer om hur Egnahemsbolaget främjar socialt byggande & boende? Besök deras hemsida här. (Länk)