Svenskt byggande står inför stora utmaningar – kanske större än någonsin. Majoriteten av svenska kommuner larmar om bristen på bostäder samtidigt som stora grupper av bostadssökande saknar möjlighet att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. På årets upplaga av konferensen Idéburet och socialt byggande är det fokus på de avgörande uppgifter som lokal samverkan och idéburet byggande har i tider av kris.

− Den idéburna sektorn är på frammarsch om än i liten skala. Med rätt politiska beslut kan byggande tillsammans och i egen regi öka och bli en stor kraft i bostadsbyggandet framåt. Vi lever i en orolig tid, och människors ekonomiska förutsättningar blir mer och mer olika. När fler människor ges makten över sitt boende bygger vi även social hållbarhet, säger Kajsa Crona, arkitekt och regionchef på Tengbom och adj professor på Chalmers som modererar konferensen.

Sedan 2022 års konferens har mycket hänt inom socialt byggande. Möjligheterna är många, men samtidigt finns väger hindren och utmaningarna tungt. Även i de delar av Sverige där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det dock byggas bostäder – hur ska det gå till?

− För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Idéburet och socialt byggande 2023, säger Tinna Harling, samordnare konferensen Idéburet och socialt byggande.

Bland årets programpunkter

  • Goda exempel från Danmark – ett land känt för sina många bygg- och bogemenskaper. I Danmark byggs det fler bostäder än någonsin, för alla åldrar och för seniorer, av startargrupper och bostadsutvecklare. Vad ligger bakom den danska bostadsboomen? Vad kan Sverige lära av den? 
  • Med som talare från Danmark är Camilla Nielsen-Englyst, Landsforeningen for Økosamfund, Bofaelleskab.dk och GEN Europé, Jesper Ole Jensen, seniorforskare, BUILD vid Ålborg universitet och Thomas Aarup Due från den nybildade Vejledningsenheden.
  • På plats finns forskare som kommer att tala under passet ”Framtidens möjligheter är lokala”. Bland annat talar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur, om ”Betydelsefulla platser och sociala arenor” med kulturhuset i Bergsjön som ett exempel. 
  • Malmös stadsarkitekt Finn Williams är på plats för att tala om hur vi kan öka mångfalden inom den grupp som bygger våra livsmiljöer. 
  • Konferensen lyfter goda initiativ på lokalsamhällesnivå. Som projektrevyn med de olika byggemenskaperna Gården i Uppsala, Hambo i Hammenhög och Röda Oasen i Malmö.

Både på torsdagen och fredagen finns ytterligare ett tiotal seminariespår. Konferensen avslutas med ett panelsamtal om hur vi får volym i idéburen byggsektor. Panelen består av Marie Linder, HGF, Martin Grander, Malmö Universitet, Elin Olsson, Länsarkitekt Västerbotten, Johanna Frelin, Riksbyggen, Kristoffer Lühti, Ekobanken. Tillsammansbyggnadspriset 2023 kommer även att delas ut.

Konferensen som sker på Kulturhuset i Bergsjön i Göteborg är fullbokad med 230 platser (inga digitala biljetter). Alla seminarier från stora salen spelas in och publiceras inom en månad efter konferensen.

Traditionen fortsätter – i år är Idéburet och socialt byggande konferensen tillbaka, med nytt namn dessutom. Den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg är ett unikt tillfälle för alla som vill vara med att lägga grunden för framtidens gemensamma byggande och boende. Konferensen banar vägen mot en bred rörelse som sätter människor i centrum, både i stad och land.    

Svenskt byggande står inför stora utmaningar. De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Även i de delar av Sverige där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det byggas bostäder – men hur ska det gå till? Sedan förra konferensen har mycket hänt. Flera bostadsprojekt har färdigställts och flyttat in. Andra har börjat byggas och ett stort antal nya kooperativa och sociala bostadsprojekt har ploppat upp och börjat planeras. Kommunerna inser kraften i rörelsen och arbetar allt mer ambitiöst med bygg-och bogemenskaper. Vi står inför stora möjligheter, bland annat genom att öppna upp byggprocesserna och skapa förutsättningar för inkluderande projektformer som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och aktivt deltagande från medborgare. 

– Under 2019 och 2021 års konferenser lade vi en grund att bygga vidare på. Vi tar nu nästa steg på vägen mot en bred rörelse för ett idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum och ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet, hela vägen, säger Tinna Harling, samordnare för konferensen.

De aktörer som tagit initiativ till konferensen kommer från olika bakgrunder i samhällsbyggnadssektorn och har olika uppdrag, men förenas av ett gemensamt intresse för att det ska ges fler vägar till bostäder och fler möjligheter att delta i byggandet. 

– Frågan om nya former för att projektera, bygga och äga är viktigare än någonsin eftersom behovet av ett inflöde av folk och kompetens är stort och kostnaderna för att bygga nytt har skenat. Nya och nygamla sätt och samspel behövs för att kunna bygga samhället underifrån, säger Thomas Norrby, samverkansledare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom området landsbygdsutveckling. 

Årets konferens lägger stor vikt både vid att diskutera nödvändig policyutveckling och ger verktyg för rörelse framåt. Ett unikt tillfälle att skaffa både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler. Socialt byggande ger makten över boende vilket leder till fler positiva effekter, menar Kajsa Crona, praktiserande arkitekt, regionchef Tengbom och adj professor på Chalmers, som också kommer att moderera passen i stora salen på årets konferens. 

– Konferensen Idéburet och socialt byggande är en mötesplats för den rörelse i Sverige idag som på olika sätt bygger och bor i egen regi. Vi lever i en orolig tid, och människors ekonomiska förutsättningar blir mer och mer olika. När fler människor ges makten över sitt boende bygger vi även social hållbarhet. Den sociala hållbarheten är viktig för vår hälsa och välmående, men också för att klara de konsekvenser som klimatförändringarna kommer innebära. Vi har en över 100-årig tradition i Sverige att bygga och bo tillsammans.  Låt oss utveckla traditionen så att fler får bo, säger Kajsa Crona.

På programmet står utblickar, kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Akademiker, praktiker, kommuner, företag, myndigheter, folkrörelser – alla behövs när vi nu tar fasta på hur vi kan ta nästa steg in i framtidens idéburna och sociala byggande.

 

ARRANGÖRER:
Årets konferens arrangeras tillsammans med Kulturhuset i Bergsjön/Göteborgs Stad, Bergsjön 2031, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, Föreningen för byggemenskaper, Kollektivhus NU, Hela Sverige ska leva, Egnahemsfabriken, Coompanion, CBA, Vinnova, RISE, Ekobanken, Mikrofonden, Göteborgs universitet, Egnahemsbolaget, Lokalekonomidagarna, Urban Futures och Familjebostäder. Fler arrangörer kan tillkomma.

 

ANMÄLAN OCH INFORMATION:
Anmälan öppnar i början av maj för Early Bird.

Har du förslag på innehåll till programmet? Lämna det här!

Vill du ta del av vad som stod på programmet förra upplagan? Här finns dokumentation från både år 2019 och 2021. 

Hjälp oss gärna att sprida konferensen! Spridningsmaterial hittar du här: https://socialtbyggande.se/spridningsmaterial/

Är du Journalist och vill delta på konferensen?
Journalister kan få pressackreditering för deltagande på konferensen, vänligen maila till info@socialtbyggande.se.

Hela Sverge ska leva är medarrangörer till Idéburet och socialt byggande konferensen 2023. De är en riksorganisation med tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar, såsom samhällsföreningar och byalag, men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar. 

Det som förenar grupperna är att de arbetar med lokal utveckling av sin bygd, även om verksamheterna kan skilja sig åt. De jobbar med allt från att arrangera midsommarfirande, ta över skolan eller affären till att marknadsföra bygden som en attraktiv plats att bo och arbeta på. Vi frågade Terese Bengard, Verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva, varför socialt och idéburet byggande är viktigt för dem.

”Mer varierat boende på landsbygderna är en avgörande fråga för att hela Sverige ska leva”, menar Terese.

Missa inte årets konferens, som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av det sociala byggandet idag i dess olika former!

 

Vi bad Thomas Norrby, samverkansledare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom området landsbygdsutveckling, dela med sig varför han tycker att idéburet och socialt byggande är viktigt. 

I ett landsbygdsperspektiv är frågan om nya former för att projektera, bygga och äga viktigare än någonsin eftersom behovet av ett inflöde av folk och kompetens är stort och kostnaderna för att bygga nytt har skenat. Nya och nygamla sätt och samspel behövs för att kunna bygga samhället underifrån, säger Thomas.

SLU är medarrangörer till årets konferens, och bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom sitt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar de till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Läs mer om SLU här!

Erik Windt Wallenberg, VD på Egnahemsbolaget i Göteborg berättar om hur de främjar socialt byggande- och boende, skapar boendelösningar till utsatta grupper i Göteborg och hur han ser att vi bygger våra samhällen i framtiden!

Vem är du? Berätta lite om dig själv och vad du gör!

Jag är en 3-barnspappa som bor i hus i Kungälv. Ursprungligen är jag från Ångermanland. Jag har jobbat på Egnahemsbolaget sedan 2015. Sedan 2020 har jag haft rollen som vd.

Hur främjar Egnahemsbolaget göteborgs boendesituation för grupper som står utanför boendemarknaden?

Vårt primära uppdrag är att bygga bostadsrätter och småhus i de stadsdelar där hyresrätten dominerar, framförallt i våra miljonprogramsområden. Köparna är oftast förstagångsköpare och har därför inte automatiskt den kontantinsats som den har som redan varit inne på den heta bostadsmarknaden under det senaste decenniet. Därför bygger vi så prispressat det bara går, även om det fortfarande såklart samtidigt ska vara en bra bostad.

Hur förverkligar ni drömmen om att äga sin egen bostad?

Dels genom att bygga prispressat, för stora grupper. Dels lägger vi stor vikt vid att guida kunder genom den ganska snåriga köpprocessen.

Vilken är den största utmaningen ni stöter på krig självbyggeri? 

Vi har gjort enkäter för att undersöka intresset för detta. De visar dessvärre att vår primära målgrupp; förstagångsköpare i miljonprogramsområden, inte har den tiden som krävs eftersom man behöver vara två som arbetar heltid för att få lån. Ofta saknas också intresset. De som är intresserade har ofta redan gjort bostadskarriär, är äldre, kanske pensionärer, och har tid över för att engagera sig i ett husbygge. De är inte intresserade av självbyggeri primärt av ekonomiska skäl utan ser det mer som en hobby.

Varför är socialt byggande- och boende är viktigt? 

Det är absolut nödvändigt för att bygga ihop staden. Socialt byggande, i min värld, är att det ska finnas en möjlighet för många fler att kunna köpa sig ett boende. Då blir man kvar längre i sitt område, man engagerar sig i sitt område och stadsdelen på ett annat sätt. Man integreras i samhället på ett bättre sätt och man får ta del av värdeutvecklingen på fastigheten man bor i.

Om du får drömma helt fritt, hur bor och bygger vi i samhället om 10 år? (Städer & landsbygd) 

Då bygger vi massor med småhus för att förtäta våra glesa miljonprogram. Många här gillar sina stadsdelar men när man är redo att köpa sig en bostad vill man helst ha eget hus med egen liten täppa. Det skulle vara en viktig pusselbit för att göra dessa områden mer attraktiva.

Vad ser du mest fram emot på konferensen? 

Att få massor av inspiration och höra alla engagerade och kloka människor

Varför tycker du att man ska besöka konferensen?

Det är ett bra sätt att skaffa sig ett riktigt bra nätverk och dessutom öka på sin kompetens på området.

Vill du läsa mer om hur Egnahemsbolaget främjar socialt byggande & boende? Besök deras hemsida här. (Länk) 

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att samla dessa initiativ och den växande rörelse kring socialt drivna byggmetoder.

Konferensen äger rum i Göteborg 19-20 september, och rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– För att lösa bra bostäder för fler människor behöver vi använda den kunskap som finns, nå fler intresserade och våga använda nya, smartare finansieringsformer. Jag tror att den här konferensen är absolut nödvändig för att vi ska kunna utveckla hållbara strategier för socialt byggande i olika former, säger Kajsa Crona, arkitekt Sweco architects och professor Chalmers, aktuell med rapporten ”Att bygga billigt är dyrt”.

Utgångspunkten för konferensen är de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför, samt att koppla samman dessa med lösningar från förr och nu.

– De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom att öppna för inkluderande projektformer så kan förutsättningarna ändras. Då kan initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen göra skillnad, säger Kajsa Crona.

Byggemenskaper, tillsammansbyggande och bogemenskaper är alla yttringar av samma sociala strävan. Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potential att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Konferensen knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till aktuell forskning, samtida initiativ och konkreta projekt, både i Sverige och internationellt. Socialt byggande och modernt självbyggeri syftar även till att vara en arena där professionella aktörer och ideellt aktiva amatörer möts runt gemensamma frågeställningar.

– Vi märker att det här är en aktuell och viktig fråga, i dagsläget har vi 250 anmälda och antalet ökar varje dag, säger Kajsa Crona.

Konferensen har reserverat ett antal ackrediteringar för journalister. Kontakta sekretariatet om du är intresserad av en ackreditering: socialtbyggande@meetx.se. Det kommer även finnas en lista med förslag på möjliga intervjupersoner vid registreringen.

För frågor eller mer information, kontakta Tinna Harling, Egnahemsfabriken: info@socialtbyggande.se

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Mai Lundell.

I vilken roll kommer du delta på konferensen?

Jag är integrationssamordnare i Lilla Edets kommun och är projektledare för ett pilotprojekt där vi undersöker möjligheterna att etablera en hållbar boendemiljö för integration/generationsboende och för bygdeutveckling.

Nyanlända bosätter sig i princip i tätorten där det finns hyreslägenheter, men bristen på sådana gör att de tvingas flytta vidare, bo trångt eller osäkert i händerna på oseriösa hyresvärdar.

Att sprida boendet till landsbygden, som vår kommun till stor del är, vore positivt för både integration och för landsbygdens företagare som behöver arbetskraft.

Så jag sökte projektmedel från Länsstyrelsen för att testa iden om det går att inleda en process för en mer levande landsbygd med hållbara boenden för unga, äldre och invånare från andra länder som inte har så stora plånböcker men ändå bo med livskvalitet. Vi har fler lokala föreningar med i styrgruppen, bland annat Club Solidaritet och Hushållningssällskapets Gille.

Förslaget kom initialt genom ett av dialogmötena jag arrangerat i kommunen för att hitta vägar till bättre integration och medskapande vilket i Hjärtum resulterade i ett antal förslag för att vitalisera landsbygden, som en ekoby med bostäder och verksamheter samt mötesplatser. Genom att delta och studera redan befintliga initiativ har vi tillsammans på orten kommit fram till några olika koncept som vi hoppas kan bli realiserade inom några år.

Vad intresserar dig med konferensen?

Framförallt hur offentliga aktörer kan främja och styra/villkora byggplaner så att de bättre stämmer överens med globala målen och goda boendemiljöer. Och hur kan kommuner och myndigheter stötta etablering av nya boendeformer och de aktiva nätverk som vill skapa egna billigare boendelösningar med integrerat boende och arbete?

Vilka programpunkter ser du fram emot mest?

Alla plenapunkter är intressanta, men jag har inte hört något om Tübingen förut så det ska bli spännande! Även hur man tänker om framtiden, vilka vägar leder framåt och hur. Och så vill jag delta i Agenda 2030 Väst workshopen, om jag kan.

Vilka seminariespår har du valt?

Dag 1 vill jag nog delta i spår 2 om tillsammansbyggandet och på dag 2 spår 3 om kommuners arbete för hållbarhetsmålen. Även spår 5 om forskning och social ekonomi intresserar mig.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi:BoverketRISEMistra Urban FuturesBergsjön 2021Egnahemsbolaget, FamiljebostäderCentrum för boendets arkitekturGöteborgs stadCoompanion,Föreningen för byggemenskaperInobiSwecoWingårdhs och Egnahemsfabriken.

Anmäl dig till socialt byggande 19-20 september här!

Se hela programmet här!