Ett STORT TACK till alla deltagare för de här dagarna!

Bilden här nedan fotades i trapporna upp från Chalmersplatsen. Fredagen den 20 september och vi har lunchpaus under konferensen Socialt byggande 2019. Då arrangeras en spontan manifestation med anledning av FN:s klimatmöte i New York. Bilden sammanfattar ganska väl den känsla som kom att prägla mötet: öppenhet, intresse, och ett genuint och brett engagemang som tar sin utgångspunkt i byggande och boende och därifrån grenar sig ut mot de andra samhällsområden som kopplar till detta; kulturell och social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, miljö och klimat.

Socialt Byggande 2019 Fridays for Future
Låt oss erkänna. Hela den här konferensen var ett stort experiment. Ett experiment som föddes som en tanke i ett samtal på ett möte organiserat av Mistra Urban Futures i Göteborg, hösten 2018. Ett experiment som handlade om att försöka bygga en öppen bro mellan angränsande fenomen.

För det rör sig i vår tid. Många idéer är i luften om hur vi vill bygga och bo, men grejen är den att vi så ofta tenderar att behandla byggemenskaper, bogemenskaper, kvartersutveckling, kooperativa upplåtelse och ägarformer, självbyggeri och tillsammansbyggande, delaktighet i planering och byggande, omställning och bygdeutveckling, som separata frågor istället för att urskilja att de faktiskt kopplar till varandra på fundamentala vis.

Den gemensamma nämnaren, som arbetsgruppen skrev i en hälsning innan konferensen, är att det handlar om att ge människor chansen. Chansen att vara med och planera, finansiera, beställa, bygga, förvalta. Chansen att delta, bestämma och arbeta. Inte bara köa eller köpa.

Det kräver strukturer, utvecklade system, förändrade synsätt och kulturer, och samarbete mellan aktörer i olika sektorer och på olika nivåer.

Nu har vi inlett samtalet om detta. Och vi går vidare. Exakt hur, var och när får vi se framöver.

Men till att börja med, som sig bör, på många olika håll, där vi står i våra olika organisationer, roller och lokalsamhällen. Inspirerade av de många levande exemplen från Tübingen, Hamburg, Gerlesborg, Trosa, Röstånga, Uddebo, Tjörn, Göteborg, Sollefteå, Linköping, Trondheim, Rumpan, Viskafors, Knivsta, Stavsjö, Uppsala, Bergsjön, Västerås, Laholm, Borås med flera platser som visade upp och diskuterades under konferensen. Vi vet att ett byggande där människors behov och förmåga står i centrum, är inom räckhåll.

Vad som händer med denna hemsidan är inte klart ännu. Men vi kommer under hösten – så snart vi har redigerat materialet – publicera dokumentation och filmat material. Föreläsares presentationer kommer att delas till alla deltagare inom någon vecka.

Fortsätt gärna använda hashtaggen #socialtbyggande så håller vi kontakten mellan initiativen den vägen.

Ett stort tack från oss i styrgruppen och arbetsgruppen till alla deltagare som gjorde detta till något vi kommer bära med oss länge. Och ett lika stort tack till initiativtagare, värdar och finansiärer som gjorde detta möjligt, alla som arbetat bakom kulisserna för att mötet skulle gå att genomföra!