Första upplagan var en succé. Nu hösten 2021 är det äntligen dags igen. Den 18 – 19 november bjuder vi in till den andra upplagan av den öppna nationella konferensen om Socialt Byggande i Göteborg.

Sedan förra konferensen har flera bostadsprojekt färdigställts och flyttat in. Andra har börjat byggas och ett stort antal nya kooperativa och sociala bostadsprojekt har ploppat upp och börjat planeras.  Åtta byggemenskaper har fått del av statliga startstöd. Den första gruppen projektlotsar har utbildats. Vinnovafinansierade innovationsprojektet Divercity har tillgängliggjort en mängd ny kunskap. En ny webbportal har lanserats för det sociala byggandet i Sverige. En offentlig utredning har tillsatts för att belysa förutsättningarna för social bostadspolitik. Flera kommuner arbetar alltmer ambitiöst med byggemenskaper. Det händer saker.

Men vart går vi nu? Årets konferens kommer att belysa vägar framåt för det breda sociala byggandet, från bygg- och bogemenskaper till självbyggeri, ekobyar, bygdeutveckling och kooperativa förvaltningsformer.

För stunden vill vi flagga för att du ska reservera datumen 18-19 november i din kalender. Se även till att säkra att du får möjlighet att reservera en biljett med en rabatt genom att göra en förhandsanmälan. Tidiga anmälningar kommer ha företräde vid programpunkter med begränsade platser.

Programgruppen uppmanar alla som har idéer om programinnehåll att tipsa om det via den här länken: socialtbyggande.se/programforslag-2021

Arbetsgruppen påminner om att det även är öppet för fler organisationer att ansluta sig som värdar och medarrangörer. Läs mer om olika nivåer för medverkan här och tag kontakt med Tinna Harling (tinna@egnahemsfabriken.se) eller Erik Berg (erik@erikberg.se) om ni är en organisation eller aktör som vill medverka i årets konferens!

Ett STORT TACK till alla deltagare för de här dagarna!

Bilden här nedan fotades i trapporna upp från Chalmersplatsen. Fredagen den 20 september och vi har lunchpaus under konferensen Socialt byggande 2019. Då arrangeras en spontan manifestation med anledning av FN:s klimatmöte i New York. Bilden sammanfattar ganska väl den känsla som kom att prägla mötet: öppenhet, intresse, och ett genuint och brett engagemang som tar sin utgångspunkt i byggande och boende och därifrån grenar sig ut mot de andra samhällsområden som kopplar till detta; kulturell och social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, miljö och klimat.

Socialt Byggande 2019 Fridays for Future
Låt oss erkänna. Hela den här konferensen var ett stort experiment. Ett experiment som föddes som en tanke i ett samtal på ett möte organiserat av Mistra Urban Futures i Göteborg, hösten 2018. Ett experiment som handlade om att försöka bygga en öppen bro mellan angränsande fenomen.

För det rör sig i vår tid. Många idéer är i luften om hur vi vill bygga och bo, men grejen är den att vi så ofta tenderar att behandla byggemenskaper, bogemenskaper, kvartersutveckling, kooperativa upplåtelse och ägarformer, självbyggeri och tillsammansbyggande, delaktighet i planering och byggande, omställning och bygdeutveckling, som separata frågor istället för att urskilja att de faktiskt kopplar till varandra på fundamentala vis.

Den gemensamma nämnaren, som arbetsgruppen skrev i en hälsning innan konferensen, är att det handlar om att ge människor chansen. Chansen att vara med och planera, finansiera, beställa, bygga, förvalta. Chansen att delta, bestämma och arbeta. Inte bara köa eller köpa.

Det kräver strukturer, utvecklade system, förändrade synsätt och kulturer, och samarbete mellan aktörer i olika sektorer och på olika nivåer.

Nu har vi inlett samtalet om detta. Och vi går vidare. Exakt hur, var och när får vi se framöver.

Men till att börja med, som sig bör, på många olika håll, där vi står i våra olika organisationer, roller och lokalsamhällen. Inspirerade av de många levande exemplen från Tübingen, Hamburg, Gerlesborg, Trosa, Röstånga, Uddebo, Tjörn, Göteborg, Sollefteå, Linköping, Trondheim, Rumpan, Viskafors, Knivsta, Stavsjö, Uppsala, Bergsjön, Västerås, Laholm, Borås med flera platser som visade upp och diskuterades under konferensen. Vi vet att ett byggande där människors behov och förmåga står i centrum, är inom räckhåll.

Vad som händer med denna hemsidan är inte klart ännu. Men vi kommer under hösten – så snart vi har redigerat materialet – publicera dokumentation och filmat material. Föreläsares presentationer kommer att delas till alla deltagare inom någon vecka.

Fortsätt gärna använda hashtaggen #socialtbyggande så håller vi kontakten mellan initiativen den vägen.

Ett stort tack från oss i styrgruppen och arbetsgruppen till alla deltagare som gjorde detta till något vi kommer bära med oss länge. Och ett lika stort tack till initiativtagare, värdar och finansiärer som gjorde detta möjligt, alla som arbetat bakom kulisserna för att mötet skulle gå att genomföra!

En hälsning från arbetsgruppen för Socialt Byggande 2019.

Delar av arbetsgruppen för Socialt Byggande 2019

Delar av den arbetsgrupp som förbereder konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019. På bild från vänster: Pernilla Warberg, moderator, Tinna Harling, Egnahemsfabriken Erik Berg, Egnahemsfabriken och Inobi, Louise Ekeroth Simons, Inobi, Ingrid Westerfors, Coompanion, Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget, Vio Szabo, Familjebostäder Göteborg. Övriga medlemmar i arbetsgruppen som dock ej är med på denna bild: Kajsa Crona, Sweco / Chalmers, John Helmfridsson, Wingårdhs, Sami Thuresson, Göteborgs stad, Haben Teike, RISE.

Det bubblar och spirar av initiativ runt om i Sverige. Landet som en gång inspirerade hela Europa med sina innovativa och radikala kollektivhusidéer och med bostadslösningar som gjorde en hög boendestandard till någonting nåbart för alla invånare, vi kan fortfarande.

Den bostadspolitiska debatten i Sverige präglas idag ofta av larm och problembeskrivningar. Man kan lätt få intrycket att allt vi har i byggsektorn är problem: bostadsbrist, skenande byggkostnader, byggfusk, bostadsbubblor, gentrifiering, renovräkningar, strypta bostadskrediter och en oförmåga att ställa om till hållbarhet.

Men ser man sig omkring en liten bit utanför debattsidorna så är de goda exemplen många. Allt är inte alls nattsvart. Tvärtom. Där ute finns nyproducerade bostadshus som förenar en god projektekonomi och rimliga boendekostnader med en hög boendekvalitet. Där finns hyresbostäder i lantlig skala byggda runt vackra vinterträdgårdar. Där finns färgglada kvarter uppförda av kompisgäng. Där finns nya former av bogemenskaper för funktionshindrade. Där finns föreningsdrivna husfabriker som bygger egna hem tillsammans med nya svenskar. Där finns byar som uppför nya bostäder till traktens äldre genom aktier på bygden. Och andra byar som startar flyttkedjor och frigör bostadshus till inflyttande familjer genom byggkvällar på förskolan. Passivhusrenoveringar som genomförs utan en krona i hyreshöjning. Nya trähus på höjden finansierade genom insamlingar. Med mera.

Det har slagit oss att många av de goda exemplen har en gemensam nämnare: de ger människor chansen. Chansen att vara med och planera, finansiera, beställa, bygga, förvalta. Chansen att delta, bestämma och arbeta. Inte bara köa eller köpa. Det finns fler alternativ.

Ser vi ett nytt svenskt socialt byggande växa fram idag? Det är vad vi tycker oss se. Och därför har vi utvecklat den här konferensen. För om det är på det viset så måste det nya sociala byggandet både belysas och diskuteras! Finns det en ännu relativt outnyttjad energikälla här, då behöver vi nog se till att bli bättre på att använda den för att ladda byggandet med det sociala kapitalets energi.

Bostäder och byggande är inte vilket samhällsområde som helst. Det handlar både om en sektor med stor ekonomisk betydelse och stor miljöpåverkan och något som griper in väldigt direkt i våra liv. Bostaden sätter upp ramarna för hur vi kan leva och leva ut våra drömmar. Tillsammans eller ensamma.

Bostaden är i högsta grad en social angelägenhet och en social fråga. Det är byggandet med.

Därför, bland annat, ordnar vi konferensen socialt byggande och modernt självbyggeri 2019.

Vi i arbetsgruppen har på uppdrag av konferensens arrangörer och värdar försökt mata programmet fullt med så mycket som möjligt av de positiva exemplen, innovationerna, de nya idéerna. Samtidigt försöker vi hinna med att problematisera både utmaningarna och hindren. Det är inte helt lätt att inrymma allt på två konferensdagar, så ladda upp med energi, för det blir två intensiva dagar. Men garanterat spännande.

Vi ses i det nya sociala byggandet!

Hälsningar från arbetsgruppen för Socialt Byggande och modernt självbyggeri 2019

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Ylva Sandström.

I vilken roll kommer du delta på konferensen?

Jag deltar på konferensen eftersom jag är aktiv i Föreningen för Byggemenskaper och projektet DiverCity, vars syfte är att stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper.

Vad intresserar dig med ämnet?

Vi har pratat om hållbarhet och social hållbarhet i många år – vad är det? De flesta tror nog att man menar att man ska göra något åt sociala problem, men det är större än så. Begreppet ”social” behöver få tillbaka en positiv klang.

Jag tycker programmet är som ljuv musik – nu börjar vi äntligen konkretisera vad som räknas som social hållbarhet idag.

Det är också påtagligt att flera olika aktörer bidrar.

Vilket seminariespår har du valt?

Det svåraste var att välja seminariespår, jag skulle vilja klona mig och gå på alla! Men jag väljer nog seminarierna om byggande och utveckling på mindre orter, dag 1, och forskning om socialt bostadsbyggande, dag 2.

Vad hoppas du ta med dig?

Framförallt kontakter. Såklart också kunskap: vad gör ni? Men framförallt: vilka gör?

Jag hoppas att fler åker därifrån stärkta i sin roll och med en tydligare bild av vad som menas med social hållbarhet.

Jag blir mycket förvånad om det inte blir rusning till konferensen!

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi:BoverketRISEMistra Urban FuturesBergsjön 2021Egnahemsbolaget, FamiljebostäderCentrum för boendets arkitekturGöteborgs stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaperInobiSwecoWingårdhs och Egnahemsfabriken.

De flesta kommuner står inför utmaningar med bostadsbrist. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Under de senaste åren har vi kunnat se allt fler initiativ som handlar om att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda.

Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potentialen att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

För första gången i Sverige anordnas en konferens om socialt byggande: ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, i Göteborg den 19-20 september. Konferensen tar sin utgångspunkt i de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför. Konferensen rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av inspirerande initiativ och genomförda projekt.

– Lösningen är att öppna för former som möjliggör byggande av bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom inkluderande projektformer kan förutsättningarna ändras. Initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen kan göra skillnad, säger Kajsa Crona, arkitekt Sweco architects och professor Chalmers.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi: Boverket, RISE, Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Centrum för boendets arkitektur, Göteborgs stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaper, Inobi, Sweco, Wingårdhs och Egnahemsfabriken.

– För att lösa den här stora utmaningen behöver vi samarbeta och genom att en sådan bredd av initiativtagare står bakom hoppas vi också att konferensen kan uppmuntra till att mer bostadsbyggande utan stora vinstkrav kommer igång, säger Kajsa Crona.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Konferensen knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till aktuell forskning, samtida initiativ och konkreta projekt, både i Sverige och internationellt.

 

För mer information, kontakta

Tinna Harling, Samordnare/expertrådgivare konferensen ”Socialt byggande och modernt självbyggeri- inkluderande projektformer i bostadsbyggandet ”

Telefon: 0736-561192

Mail: info@socialtbyggande.se

 

Vi är igång!

Efter en höst av förberedelser i vår arbetsgrupp är vi nu även igång med vår hemsida och därmed är vi äntligen öppna för världen – vi finns. Det blir en konferens om socialt byggande i Göteborg i september 2019 och den kommer bli, som det heter, episk, historisk.

Det är bara en hemsida, några arbetsgrupper och ett stomschema ännu så länge. Men det är ändå så att man kan höra historiens vingslag flaxa lite försynt.

Detta är, såvitt vi känner till, det första stora greppet som tas om de sociala byggmetoderna på det här sättet.

Jag och Tinna Harling har varit aktiva inom inkluderande byggprocesser och sociala byggmetoder under ett stort antal år och jag kan utifrån den horisonten konstatera att någonting har hänt på senare tid. Det är som att en propp håller på att gå ur. Byggandet är en angelägenhet inte bara för professionella yrkespersoner, konsulter och företag, utan för civilsamhälle, allmänhet, föreningar, människor – och nu håller alla de där grupperna på att börja inse sin kraft och sin rätt och ta en allt större roll.

Och det är detta som är så spännande just nu. Byggemenskaper, Själv- och tillsammansbyggen och Bogemenskaper är allihop exempel på sociala metoder för att skapa verkliga värden i byggande, boende och förvaltning. De kommer alla ha en plats på konferensen.

Vi har i vår arbetsgrupp definierat dessa metoder som socialt byggande. Det är ett relativt nytt begrepp och vi har brottats en hel del med det, väl medvetna om att det finns risk för missuppfattningar. En risk som tyvärr föreligger för alla nya begrepp och för alla benämningar vi prövat oss igenom för att beskriva och sammanfatta fenomenet.

Vad vi vill knyta an till är just den användning som begreppet social har i sammanhang som sociala medier, sociala relationer och socialt kapital. Alltså socialt skapad, socialt driven, socialt buren produktion. Produktion baserad på frivillig samverkan mellan fria människor, där resultaten skapas just mellan människorna.

Vi kan se i olika samhällsfält idag hur det finns en oerhörd kraft i sådan frivillig samverkan och hur det inom många områden; som finansieringslösningar (crowd funding), programmering (open source) och medieproduktion (sociala medier) med mera, har revolutionerat förutsättningarna. Planering och byggande väntar på sin revolution. Men nu är den påväg, den rullar fram genom Europa och har börjat skölja in även i Sveriges grunda vatten. Det är det vi kommer tala om, problematisera och synliggöra i och med konferensen. För socialt byggande är bra, men de är inte utan problem. Kvalitetsspannet i sociala produktionsmetoder är större – och vi både kan och bör ha väldigt höga kvalitetskrav på det som byggs.

Det här är konferensens nyhetssida/blogg och här kommer vi uppdatera med information om nya programpunkter, talare, seminarier med mera. Men även tipsa om läsning, projekt och annat som handlar om vårt tema.

Jag och Tinna Harling har ett samordningsansvar för Socialt Byggande och modernt självbyggeri 2019. Det innebär att vi arbetar tätt tillsammans med en kompetent arbetsgrupp och gentemot en beställande styrgrupp med att skapa konferensen. Kontakta oss gärna med förslag och åsikter!

Varma hälsningar
Erik Berg, konferenssamordnare tillsammans med Tinna Harling