Danska framgångsmodeller och lokala samverkansinitiativ i Sverige visar vägen framåt: 
- konferensen Idéburet och socialt byggande 2023

Svenskt byggande står inför stora utmaningar – kanske större än någonsin. Majoriteten av svenska kommuner larmar om bristen på bostäder samtidigt som stora grupper av bostadssökande saknar möjlighet att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. På årets upplaga av konferensen Idéburet och socialt byggande är det fokus på de avgörande uppgifter som lokal samverkan och idéburet byggande har i tider av kris.

− Den idéburna sektorn är på frammarsch om än i liten skala. Med rätt politiska beslut kan byggande tillsammans och i egen regi öka och bli en stor kraft i bostadsbyggandet framåt. Vi lever i en orolig tid, och människors ekonomiska förutsättningar blir mer och mer olika. När fler människor ges makten över sitt boende bygger vi även social hållbarhet, säger Kajsa Crona, arkitekt och regionchef på Tengbom och adj professor på Chalmers som modererar konferensen.

Sedan 2022 års konferens har mycket hänt inom socialt byggande. Möjligheterna är många, men samtidigt finns väger hindren och utmaningarna tungt. Även i de delar av Sverige där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det dock byggas bostäder – hur ska det gå till?

− För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Idéburet och socialt byggande 2023, säger Tinna Harling, samordnare konferensen Idéburet och socialt byggande.

Bland årets programpunkter

  • Goda exempel från Danmark – ett land känt för sina många bygg- och bogemenskaper. I Danmark byggs det fler bostäder än någonsin, för alla åldrar och för seniorer, av startargrupper och bostadsutvecklare. Vad ligger bakom den danska bostadsboomen? Vad kan Sverige lära av den? 
  • Med som talare från Danmark är Camilla Nielsen-Englyst, Landsforeningen for Økosamfund, Bofaelleskab.dk och GEN Europé, Jesper Ole Jensen, seniorforskare, BUILD vid Ålborg universitet och Thomas Aarup Due från den nybildade Vejledningsenheden.
  • På plats finns forskare som kommer att tala under passet ”Framtidens möjligheter är lokala”. Bland annat talar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur, om ”Betydelsefulla platser och sociala arenor” med kulturhuset i Bergsjön som ett exempel. 
  • Malmös stadsarkitekt Finn Williams är på plats för att tala om hur vi kan öka mångfalden inom den grupp som bygger våra livsmiljöer. 
  • Konferensen lyfter goda initiativ på lokalsamhällesnivå. Som projektrevyn med de olika byggemenskaperna Gården i Uppsala, Hambo i Hammenhög och Röda Oasen i Malmö.

Både på torsdagen och fredagen finns ytterligare ett tiotal seminariespår. Konferensen avslutas med ett panelsamtal om hur vi får volym i idéburen byggsektor. Panelen består av Marie Linder, HGF, Martin Grander, Malmö Universitet, Elin Olsson, Länsarkitekt Västerbotten, Johanna Frelin, Riksbyggen, Kristoffer Lühti, Ekobanken. Tillsammansbyggnadspriset 2023 kommer även att delas ut.

Konferensen som sker på Kulturhuset i Bergsjön i Göteborg är fullbokad med 230 platser (inga digitala biljetter). Alla seminarier från stora salen spelas in och publiceras inom en månad efter konferensen.