Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av idéburet och socialt byggande

Traditionen fortsätter – i år är Idéburet och socialt byggande konferensen tillbaka, med nytt namn dessutom. Den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg är ett unikt tillfälle för alla som vill vara med att lägga grunden för framtidens gemensamma byggande och boende. Konferensen banar vägen mot en bred rörelse som sätter människor i centrum, både i stad och land.    

Svenskt byggande står inför stora utmaningar. De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Även i de delar av Sverige där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det byggas bostäder – men hur ska det gå till? Sedan förra konferensen har mycket hänt. Flera bostadsprojekt har färdigställts och flyttat in. Andra har börjat byggas och ett stort antal nya kooperativa och sociala bostadsprojekt har ploppat upp och börjat planeras. Kommunerna inser kraften i rörelsen och arbetar allt mer ambitiöst med bygg-och bogemenskaper. Vi står inför stora möjligheter, bland annat genom att öppna upp byggprocesserna och skapa förutsättningar för inkluderande projektformer som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och aktivt deltagande från medborgare. 

– Under 2019 och 2021 års konferenser lade vi en grund att bygga vidare på. Vi tar nu nästa steg på vägen mot en bred rörelse för ett idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum och ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet, hela vägen, säger Tinna Harling, samordnare för konferensen.

De aktörer som tagit initiativ till konferensen kommer från olika bakgrunder i samhällsbyggnadssektorn och har olika uppdrag, men förenas av ett gemensamt intresse för att det ska ges fler vägar till bostäder och fler möjligheter att delta i byggandet. 

– Frågan om nya former för att projektera, bygga och äga är viktigare än någonsin eftersom behovet av ett inflöde av folk och kompetens är stort och kostnaderna för att bygga nytt har skenat. Nya och nygamla sätt och samspel behövs för att kunna bygga samhället underifrån, säger Thomas Norrby, samverkansledare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom området landsbygdsutveckling. 

Årets konferens lägger stor vikt både vid att diskutera nödvändig policyutveckling och ger verktyg för rörelse framåt. Ett unikt tillfälle att skaffa både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler. Socialt byggande ger makten över boende vilket leder till fler positiva effekter, menar Kajsa Crona, praktiserande arkitekt, regionchef Tengbom och adj professor på Chalmers, som också kommer att moderera passen i stora salen på årets konferens. 

– Konferensen Idéburet och socialt byggande är en mötesplats för den rörelse i Sverige idag som på olika sätt bygger och bor i egen regi. Vi lever i en orolig tid, och människors ekonomiska förutsättningar blir mer och mer olika. När fler människor ges makten över sitt boende bygger vi även social hållbarhet. Den sociala hållbarheten är viktig för vår hälsa och välmående, men också för att klara de konsekvenser som klimatförändringarna kommer innebära. Vi har en över 100-årig tradition i Sverige att bygga och bo tillsammans.  Låt oss utveckla traditionen så att fler får bo, säger Kajsa Crona.

På programmet står utblickar, kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Akademiker, praktiker, kommuner, företag, myndigheter, folkrörelser – alla behövs när vi nu tar fasta på hur vi kan ta nästa steg in i framtidens idéburna och sociala byggande.

 

ARRANGÖRER:
Årets konferens arrangeras tillsammans med Kulturhuset i Bergsjön/Göteborgs Stad, Bergsjön 2031, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, Föreningen för byggemenskaper, Kollektivhus NU, Hela Sverige ska leva, Egnahemsfabriken, Coompanion, CBA, Vinnova, RISE, Ekobanken, Mikrofonden, Göteborgs universitet, Egnahemsbolaget, Lokalekonomidagarna, Urban Futures och Familjebostäder. Fler arrangörer kan tillkomma.

 

ANMÄLAN OCH INFORMATION:
Anmälan öppnar i början av maj för Early Bird.

Har du förslag på innehåll till programmet? Lämna det här!

Vill du ta del av vad som stod på programmet förra upplagan? Här finns dokumentation från både år 2019 och 2021. 

Hjälp oss gärna att sprida konferensen! Spridningsmaterial hittar du här: https://socialtbyggande.se/spridningsmaterial/

Är du Journalist och vill delta på konferensen?
Journalister kan få pressackreditering för deltagande på konferensen, vänligen maila till info@socialtbyggande.se.