Vi är igång!

Efter en höst av förberedelser i vår arbetsgrupp är vi nu även igång med vår hemsida och därmed är vi äntligen öppna för världen – vi finns. Det blir en konferens om socialt byggande i Göteborg i september 2019 och den kommer bli, som det heter, episk, historisk.

Det är bara en hemsida, några arbetsgrupper och ett stomschema ännu så länge. Men det är ändå så att man kan höra historiens vingslag flaxa lite försynt.

Detta är, såvitt vi känner till, det första stora greppet som tas om de sociala byggmetoderna på det här sättet.

Jag och Tinna Harling har varit aktiva inom inkluderande byggprocesser och sociala byggmetoder under ett stort antal år och jag kan utifrån den horisonten konstatera att någonting har hänt på senare tid. Det är som att en propp håller på att gå ur. Byggandet är en angelägenhet inte bara för professionella yrkespersoner, konsulter och företag, utan för civilsamhälle, allmänhet, föreningar, människor – och nu håller alla de där grupperna på att börja inse sin kraft och sin rätt och ta en allt större roll.

Och det är detta som är så spännande just nu. Byggemenskaper, Själv- och tillsammansbyggen och Bogemenskaper är allihop exempel på sociala metoder för att skapa verkliga värden i byggande, boende och förvaltning. De kommer alla ha en plats på konferensen.

Vi har i vår arbetsgrupp definierat dessa metoder som socialt byggande. Det är ett relativt nytt begrepp och vi har brottats en hel del med det, väl medvetna om att det finns risk för missuppfattningar. En risk som tyvärr föreligger för alla nya begrepp och för alla benämningar vi prövat oss igenom för att beskriva och sammanfatta fenomenet.

Vad vi vill knyta an till är just den användning som begreppet social har i sammanhang som sociala medier, sociala relationer och socialt kapital. Alltså socialt skapad, socialt driven, socialt buren produktion. Produktion baserad på frivillig samverkan mellan fria människor, där resultaten skapas just mellan människorna.

Vi kan se i olika samhällsfält idag hur det finns en oerhörd kraft i sådan frivillig samverkan och hur det inom många områden; som finansieringslösningar (crowd funding), programmering (open source) och medieproduktion (sociala medier) med mera, har revolutionerat förutsättningarna. Planering och byggande väntar på sin revolution. Men nu är den påväg, den rullar fram genom Europa och har börjat skölja in även i Sveriges grunda vatten. Det är det vi kommer tala om, problematisera och synliggöra i och med konferensen. För socialt byggande är bra, men de är inte utan problem. Kvalitetsspannet i sociala produktionsmetoder är större – och vi både kan och bör ha väldigt höga kvalitetskrav på det som byggs.

Det här är konferensens nyhetssida/blogg och här kommer vi uppdatera med information om nya programpunkter, talare, seminarier med mera. Men även tipsa om läsning, projekt och annat som handlar om vårt tema.

Jag och Tinna Harling har ett samordningsansvar för Socialt Byggande och modernt självbyggeri 2019. Det innebär att vi arbetar tätt tillsammans med en kompetent arbetsgrupp och gentemot en beställande styrgrupp med att skapa konferensen. Kontakta oss gärna med förslag och åsikter!

Varma hälsningar
Erik Berg, konferenssamordnare tillsammans med Tinna Harling

4 Kommentarer
 1. Erik Hjärtfors
  Erik Hjärtfors says:

  Hej
  Jag håller på och bla föreläser om sociala världen i skogen och social hållbarhet på landsbygden. Mitt företag har byggt 50 timmerhus och många restauranger under 20 års tid, bla på Liseberg och Universeum. Nu bygger vi stora nyckelfärdiga fritidshus i stolpverk med skog som är så lokal som möjligt och som ger så hög social hållbarhet som är möjligt med ett inkluderande byggförfarande. Jag kommer gärna och föreläser eller på annat sätt bidrar till ert event.
  Mvh Erik

  Svara
 2. Johannes Riesterer
  Johannes Riesterer says:

  Hej,
  mycket spännande och viktiga tema ni har på agendan! Rätt i tid och med rätt fokus. Det tycker jag ut två vinklingar: dels ur, att jag är lerbyggare och ugnsmurare, med mer än 20 år erfarenhet i byggbranschen. Tidigt från början har jag jobbat mycket med ekobyar, skolor och självbyggare. Det precis mitt arbetsområde.

  Parallellt till mitt arbete som byggare är jag engagerat i Tillitsverket. Det är en stiftelse grundad av en grupp engagerade människor, som anser att lek och skapande är mycket viktiga begrepp, värt att funderar över och arbeta med. Vi ordnar lekdagar för barn, barn och vuxna, workshops för vuxna osv. Våra kunder är oftast skolor, förvaltningar, statliga organisationer. Våra samarbetspartner har varit Artipelag och just nu framför allt Radisson Blue Hotel i solna, Stockholm.
  En av mest intressanta projekt har varit en samverkan med flera andra europeiska organisationer, med tema lärare inom lerbygge. Aktiva och kunniga människor från England, Frankrike, Tyskland, Österrike, Tjeckien och inte minst Sverige, med Tillitsverket som representant. Vi tittade och diskuterad noggrant begrepp som mänsklig hållbarhet, pedagogik, samverkan och till ex vilken roll experten spelar i kunskapsöverföring.

  Jag anser att det finns många beröringspunkter mellan ert program och våran. Därför vill jag hänvisar till våran hemsida Tillitsverket eller FB med samma namn.
  Är ni intresserad i ett samarbete kontakta mig gärna.

  Bästa varma hälsningar

  Johannes

  Svara
 3. Ylva Sandström
  Ylva Sandström says:

  Hej på er och ett enda stort TUMMEN UPP till detta initiativ! Jag blir alldeles smålycklig, tänk att denna fråga rör på sig nu, wohooo! Fortsättning följer.

  Svara
 4. Thorsten Laxvik
  Thorsten Laxvik says:

  Hej!

  Det hörs mycket spännande med konferensen. Och särskilt öppenheten. Vi är en grupp som funderar över vad en by var och borde vara för att vi ska kunna återbygga resilienta lokalsamhällen. Det enda vi med säkerhet vet är att en by inte har med hus att göra, utan att det är ett förhållningssätt. När vi nu skrider till verket är vår ambition att först bygga byn och sedan husen.

  Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum letar nu platser för nybyar. Vi ska samarbeta på så sätt att kommunen står för det materiella och vi för strategierna att bygga fungerande sociala system men betoning på demokrati bortom den dysfunktionella borgerliga (några av oss kallar den industrimodern) föreningsdemokratin. Vi har sett en, möjligen två föreningar (föräldrakooperativ) fungera. Det är lärdomarna från dem som vi bygger våra tankar på. Vi har sett ett kooperativ fungera i 33 år, det andra i cirka sju och vi har studerat varför de föll och hur de blev vanliga icke fungerande föreningar.

  Genom åren har jag studerat landsbygden på olika sätt. I södra Lappland har jag sett att i byar där det händer något finns antingen ett matlag eller en teatergrupp, miljöer som producerar tillit till den egna förmågan att åstadkomma förändring. Från Skogsnäskollektivet har vi lärt att just vid byggande blomstrar samhörighet och tillitsproduktion men den stora utmaningen är att göra demokratin regenerativ, dvs ständigt återskapande och förbättrande. Den absolut mest kritiska punkten är att skapa förståelse för vad ett kollektivt ”vi” är och hur gruppen kan fatta beslut som alltid är fullt legitima för alla. Vi anar också att det största problemet inom demokratin är människors val av underordning där man avsäger sig makt i förhoppning om att slippa ansvar.

  Thorsten

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *