Bygglove, Kontrapunkt, Malmö

Bygglov har du hört talas om, men vad är Bygglove? En felstavning eller ett annorlunda sätt att bygga på? Vad är det isåfall de bygger? Och varför vill de ha tegelstenar? Vi ställde några frågor till Sofie och Rukiya från Bygglove, som deltar på konferensen under seminariepass 2 och torsdagseftermiddagens panelsamtal.

Vad är Kontrapunkt?

Sofie: Kontrapunkt är en kollektiv och kreativ kraft för rättvisa, solidaritet och gräsrotsdemokrati. Men det är också en fysisk plats med en matbank, mötesplatser, och kreativa verkstäder. En plats som vi kan omvandla för att möta de behov vi ser i samhället.

Vad innebär en kampanj Bygglove?

Rukiya: Kampanjen Bygglove är verktyget för att återuppbygga Kontrapunkt som Malmös kreativa och solidariska hjärta! Den är ett unikt samarbete mellan byggbranschen, civilsamhället och gräsrotsrörelserna.

Hur började Bygglove?

Sofie: Vi behövde lämna våra gamla lokaler på grund av bygglovsteknikaliteter. Så när vi flyttade in i nya lokaler ville vi göra allt rätt från början. Vi hade mångårig erfarenhet av att bygga, men inte av att leda en effektiv bygglovsprocess. Vi blev tipsade om att det fanns en Malmöaktivist, en svart muslimsk kvinna som gett sig in i byggbranchen genom att starta Sveriges första afrosvenska byggföretag. Från första stunden vi träffade Rukiya visste vi att om det var någon som skulle kunna göra det omöjliga möjligt tillsammans med oss, så var det hon!

Vad var det som fick dig att vara med?

Rukiya: Jag gav mig in i byggbranschen utifrån visionen om att en mer jämlik och rättvis bransch är möjlig. När jag fick frågan om att vara med och projektleda återuppbyggandet av Kontrapunkt kände jag direkt att nu får jag äntligen chansen att kombinera mina två stora passioner i livet: min aktivism och mitt entreprenörskap. Att vara med och bygga upp något som är så viktigt för vår stad känns helt ovärderligt.

På vilka sätt behövde ni tänka nytt?

Rukiya: På grund av omfattningen och den stora ekonomiska utmaningen Kontrapunkt stod inför vad gäller återuppbyggandet förstod jag snabbt att vi behövde tänka nytt och göra något som aldrig tidigare gjorts. Utifrån tidigare erfarenheter av att ha arbetat med socialt entreprenörskap och CSR, tog jag tillsammans med Kontrapunkt fram en strategi i hur vi ska ta oss an denna gigantiska utmaning.

Vad är de största utmaningarna nu?

Sofie: Nu är vi bara några dagar från det första tekniska samrådet och förmodad byggstart för vårt matsvinnskök. Men trots att många stöttar oss, och vi tack vare vår solidariska växlingskurs bygger med väldigt lite pengar, är det svårt att få in de 1,5 miljoner som krävs för att bygget ska kunna sätta igång i början av oktober och vara avslutat till årsskiftet.

Besök www.bygglove.nu för att läsa mer om vad projektet behöver

 

Växla din solidaritet

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Liv Sonntag.

 

I vilken roll kommer du delta på konferensen?

Min bakgrund är att jag är landskapsarkitekt, men i första hand kommer jag att delta som fastighetsägare och boende i Uddebo, där jag tillsammans med min sambo driver Väveriet. Det rymmer 5000 kvm verksamhetslokaler, lagerlokaler, kontor och en samlingslokal. Byggnation av en småhusby har just påbörjats på vår mark och det har varit en spännande process att vara del av. Nu har vi ett fortsatt intresse att jobba vidare med andra typer av byggemenskaper

 

Vad intresserar dig med konferensen?

Framförallt intresseras jag som fastighetsägare till en stor fastighet på landsbygden, men även som landskapsarkitekt är det intressant att vara med och orientera mig i fältet. Sen tycker jag också att programmet är intressant tack vare sin bredd, att det både innehåller exempel som Raumlabor, hur man jobbar nytänkande internationellt sett, och hur kan man tänka i Sverige. Det är en spännande mix av samhällsutveckling och tydliga exempel på hur man har gjort i Sverige och resten av världen.

 

Vilket seminariespår har du valt?

Dag 1 kommer jag delta på seminariespår 1 om att beställa och finansiera hus tillsammans. Dag 2 kommer jag att delta i seminariet om små hus och om de kan öppna vägar på bostadsmarknaden. Jag ser fram emot att höra mer om Tübingen och exemplet Egnahemsfabriken, men även riksarkitekt Helena Bjarnegård.

 

Vad hoppas du ta med dig?

Jag hoppas jag får med mig en bredare bild av socialt byggande och modernt självbyggeri, och mer konkreta bilder av vad det kan innebära.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi:Boverket, RISE, Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Centrum för boendets arkitektur, Göteborgs stad, Coompanion,Föreningen för byggemenskaper, Inobi, Sweco, Wingårdhs, VGR, BRG och Egnahemsfabriken.

Hela programmet här: socialtbyggande.se/konferens/program/

Anmälan här: socialtbyggande.se/konferens/anmalan/