Programinnehåll av särskilt intresse för

Byggemenskaper

Socialt Byggande har ambitionen att vara mötesplatsen för alla Sveriges aktiva, genomförda och kommande byggemenskaper, såväl som för tjänstepersoner och politiker intresserade av att arbeta med byggemenskaper i bostadsbyggandet. Här är ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för byggemenskaper →

Inspireras av byggemenskaper och rörelser i Europa

De framväxande svenska byggemenskaperna plöjer ny mark, men vandrar också i spåren på andra europeiska länder som kommit längre i att låta projektformen få större spridning. Inspireras och lär från europeiska och nordiska erfarenheter under dessa programpunkter:

Robert Temel: Baugemeinschaften in Austria and Germany, background and history, today´s situation, future. Important lessons to be learned.

→ Plenarpresentation torsdag 18 november

Kerstin Kärnekull: Gemenskapsledda bostäder och nätverkens roll i Frankrike/La Mouvement, England/Community Led Homes och Danmark.

→ Plenarpresentation torsdag 18 november

Salla Korpela: Hur genomförs byggemenskaper i Finland? Salla Korpela är byggemenskapskonsult, författare och drivande i Finlands byggemenskapsrörelse.

→ Seminarie T2 Torsdag 18 november

Aktuella byggemenskaper

Vilka projekt har genomförts under senaste året? Vilka har precis börjat bygga? Vilka är i planeringsfasen? Aktuella aktuella byggemenskaper år 2021 presenterar sig själva.

Möt de aktuella byggemenskaperna i projektrevyn:

  • Andreastorpet (Tanum)
  • Röda Oasen (Malmö)
  • Villa Mälarhöjden (Stockholm)
  • Bysjöstrand (Ludvika)
  • Gården (Uppsala)
  • Wasa Seaside (Öland)
  • Mötesplats Stöcke (Stöcke, Umeå)
  • Under samma tak (Göteborg)

… med flera

→ Projektrevy, torsdag 18 november

Byggemenskap Villa Mälarhöjden (Stockholm)

Byggemenskap Gården, Uppsala

Kommunen, staten & byggemenskaperna

Civilsamhällets initiativ till projekt i egen regi behöver mötas av ett samhälle som förstår projektformens förutsättningar. Vad gör stat och kommuner? Vad bör göras mer?

Hur kan kommuner arbeta för att underlätta för byggemenskaper?

Under seminarie T1 Offentlig – civil samverkan diskuteras kommunernas möjligheter att stötta och samverka med civilsamhället för att möjliggöra och dra nytta av kraften i civilsamhällets eget bostadsbyggande.

Exempel från Wien, Vingåker och övriga Sverige diskuteras. Seminariet innehåller ett antal presentationer samt workshop, under ledning av Tinna Harling från föreningen för byggemenskaper. Medverkande presentatörer: Robert Temel, Wien, Lisa Pelling, Arena Idé, Regina Westas-Stedt, Vingåkers kommun med flera. Presentationerna åtföljs av en workshop.

→ Seminarie T1 Torsdag 18 november

Boverket & byggemenskaperna

Presentation av Boverkets arbete och insatser för att underlätta för byggemenskaper och socialt byggande

→ Plenarpresentation torsdag 18 november

Seminarie T1: Offentlig – civil samverkan

Finansiering och byggekonomi

De ekonomiska och organisatoriska ansträngningarna för att finansiera och lyckas genomföra ett byggemenskapsprojekt kan idag kräva avancerade trolleritrick. Hur kan det bli enklare? Vad ska man göra för att hitta vägen fram?

Finansiering och byggekonomi för byggemenskaper

Under seminarie F3 – Finansiering och byggekonomi diskuteras svårigheterna och förutsättningarna för genomförandet av byggemenskapsprojekt idag i ett antal initierade presentationer. Under seminariet presenteras även nya idéer om möjliga finansieringsmetoder och erfarenheter av modeller som hybridfinansiering och crowdfunding i nyligen genomförda projekt.

Medverkande presentatörer och panelister: Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige, Staffan Schartner, projektlots byggemenskap Gården, Gunnar Casserstedt, Kiladalen Utveckling AB (svb), Lena Eriksson Åshuvud, JAK, Maria Bergsten, Mötesplats Stöcke m fl.

→ Seminarie F3 Fredag 19 november

Kooperativa metoder

Under seminarie F5 – Kooperativa metoder avhandlas olika former av kooperativa metoder för att bygga och förvalta tillsammans. Möt kooperativa hyresrättsföreningar genomförda som byggemenskaper, hör hur organisationen Byar&Kvarter driver på för ett socialt byggande i byggemenskapens form i Göteborg med omnejd.

→ Seminarie F5 Fredag 19 november

Seminarie F3: Finansiering och byggeekonomi

Studiebesök i inflyttad byggemenskap

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige. Häng med.

Studiebesök hos Under samma tak

Under Samma Tak i Göteborg är en bygg- och bogemenskap som flyttade in i sitt nya hus på Riksdalersgatan mitt under coronaåret 2020. Nu ger föreningen en unik möjlighet att titta in i en av Sveriges nyaste bygg- och bogemenskaper med totalt 59 lägenheter, ett hus ritat av Helena Westholm.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november

Öppen rådgivning

Kvalificerad rådgivning riktad till byggemenskaper tillhandahålles av flera aktörer under konferensen. Rådgivningstid bokas på plats hos respektive aktör.

Föreningen för byggemenskaper

Föreningen för byggemenskaper erbjuder bokningsbar fri rådgivning för projektlotsar och byggemenskaper.

Coompanion

Coompanion erbjuder bokningsbar fri rådgivning för byggemenskaper under socialt byggande.

Boverket

Boverket erbjuder bokningsbar fri rådgivning för byggemenskaper.

Organisations- och nätverksträffar

I anslutning till konferensen arrangeras under onsdagen 17 november och lördagen 20 november fristående nätverks- och organisationsträffar.

Nätverksträff för projektlotsar

Föreningen för byggemenskaper planerar en nätverksträff för certifierade projektlotsar på onsdagen den 17:e november. Kontakta Föreningen för Byggemenskaper genom John Helmfridsson för att delta.

→ Onsdag 17:e november