Programinnehåll av särskilt intresse för

Byggemenskaper

Idéburet och socialt byggande konferensen har ambitionen att vara mötesplatsen för alla Sveriges aktiva, genomförda och kommande byggemenskaper, såväl som för tjänstepersoner och politiker intresserade av att arbeta med byggemenskaper i bostadsbyggandet. Här kommer vi snart att visa ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för byggemenskaper →